Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on jätkuvalt madal
Eurobaromeeter näitab, et Eesti elanike mure kuritegevuse pärast on jätkuvalt kümnendi madalailmal tasemel ja väiksem Euroopa Liidu keskmisest.

Tänavu sügisel pidas 6% Eesti inimestest kuritegevust peamiseks riigi ees seisvaks probleemiks. Kümme aastat tagasi oli see number 42%. Euroopa Liidu riikides keskmiselt pidas kuritegevust oma peamiseks mureks 9% elanikkonnast.

2014. aasta sügisel pidasid Eesti inimesed kuritegevusest olulisemateks riigi ees seisvateks muredeks järgmisi probleeme: töötus (30%), tervishoid ja sotsiaalkindlustus (29%), majandus (28%), hinnatõus (25%), pensionid (18%), maksud (16%), haridus (11%). Kuritegevusest vähemoluliseks peeti näiteks terrorismi (1%) ja immigratsiooni (5%).

Kuritegevus oli Eesti elanike arvates aastatel 2004-2008 pidevalt peamiste mure-teemade hulgas. Kõige suurem oli Eesti elanike mure kuritegevuse pärast 2006. aasta kevadel, kui kuritegevust nägi põhiprobleemina 48% vastanutest. Majanduskriisi tingimustes vähenes mure kuritegevuse pärast märkimisväärselt ning alates 2010. aasta sügisest on see olnud stabiilselt madal ehk 6-7% ringis.

Eurobaromeeter küsib igal kevadel ja sügisel ELi liikmesriikide elanike arvamust selles osas, mis on peamine riigi ees seisev probleem. Muresid võib järgneva valiku hulgast välja tuua kaks: hinnatõus, majanduslik olukord, kuritegevus, tervishoiusüsteem, energia- ja keskkonnakaitsega seotud teemad, tööpuudus, maksud, pensionid, haridussüsteem, elamumajandus, kaitse- ja välispoliitika, sisseränne, terrorism, valitusvõlg, muu, ei oska öelda.
22 Detsember 2014
  Kommentaarid