Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Siseminister allkirjastas tingimused ligi 135 miljoni euro jagamiseks
Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas määruse, millega kehtestatakse tingimused piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringuteks jagatava toetuse taotlemiseks aastani 2020.

Uuel programmiperioodil saavad Eesti maakonnad Euroopa Regionaalarengu Fondist 134,8 miljonit eurot toetust töökohtade loomiseks ning teenuste ja töökohtade kättesaadavuse parandamiseks väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Siseminister Hanno Pevkur märkis, et rahastuse saamise eeldused on projektidel, mis ergutavad töökohtade loomist ja parandavad maakonnasiseseid liikumisvõimalusi. „Seekord oleme suurt tähelepanu pööranud sellele, milliseid arenguvõimalusi ja kitsaskohti maakonnas kohapeal nähakse. Et jõuda projektideni, mis arvestavad kõige paremini maakonna vajadusi ja loovad sünergiat, on kavandamisel oluline roll maakondadel,“ ütles minister.

Maakonnad on juba möödunud aasta kevadest uuendanud oma arengukavasid, et paika panna põhivaldkonnad, mis on just nende maakonnas kõige perspektiivsemad töökohtade loomise ning töökohtade ja teenuste kättesaadavuse seisukohast. Järgmisena tuleb maakondades kokku leppida loetelu kõige olulisematest arendustest, mis aitavad püstitatud eesmärke saavutada. Selle nimekirja projektidele saab edaspidi toetust taotleda. Toetust saavad need ettevõtmised, mis on kõige jätkusuutlikumad ja mõjusamad.

Töökohtade loomisele suunatult toetatakse turismitoodete ja -atraktsioonide arendamist, avalike juurdepääsude ja kommunikatsioonide rajamist tööstus- ja ettevõtlusaladele, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste loomist ning linnakeskuse avaliku ruumi nüüdisajastamist. Teenuste ja töökohtade füüsilise kättesaadavuse parandamiseks toetatakse keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamist.

Toetusskeemist ei rahastata investeeringuid objektidesse, mida rajatakse Eestis tavapäraselt erasektori vahenditest (näiteks spaa, hotelli, veekeskuse, bowlingʼu- või piljardisaali, tennise- või golfiväljaku, sauna jms rajamine). Tingimustega saab lähemalt tutvuda siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-investeeringud-7

Aastatel 2007-2013 rahastati sarnase toetusskeemi raames 53 turismi- ja 28 tööstusalaprojekti kokku 92,8 miljoni euroga. Toetatud turismiobjektide seas on näiteks Eesti Maanteemuuseum, Alatskivi loss, Holstre-Polli tervisekeskus ja Kiviõli seiklusturismi keskus. Tööstusaladest toetati näiteks Narva logistika- ja tööstuspargi infrastruktuuri rajamist, ettevõtluse arendamiseks vajaliku tugitaristu arendamist Võrusoo piirkonnas Võrumaal ning Kantermaa tööstus- ja Männimäe ettevõtluspiirkonna arendamist Viljandimaal.
16 Veebruar 2015
  Kommentaarid