Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Uus seadus koondab ohtlike seadmete kasutamise nõuded ühtse ja selge regulatsiooni alla
Riigikogu võttis vastu seadme ohutuse seaduse, millega jõudis lõpule ohutusalase regulatsiooni süstematiseerimine. Selle tulemusel on potentsiaalselt ohtlike seadmete kasutamist ning sellega seonduvate muude tegevuste ohutust puudutavad nõuded edaspidi lihtsamalt ning ühetaolistel alustel leitavad. Seni kehtinud õigus on olnud sarnase eesmärgiga ja regulatsiooniga seaduste paljususe tõttu killustatud ja sageli ka lünklik.

Riigikogus heakskiidetud seadme ohutuse seadus käsitleb ohutuse tagamist seadmete ekspluatatsiooni käigus. Seadme ohutuse seadus koondab endasse 5 praegu kehtivat seadust: masina ohutuse seaduse, elektriohutusseaduse, küttegaasi ohutuse seaduse, surveseadme ohutuse seaduse ning lifti ja köistee ohutuse seaduse. Need seadused tunnistatakse kehtetuks.

Seadme ohutuse seadus ei sisalda uusi nõudeid ning ei too kaasa tehniliste nõuete muutumist. Samuti ei ole tehtud järeleandmisi sisulistes ja ohutust tagavates nõuetes. Seadus ei ole sisus liberaalsem ega ka rangem kui kehtiv õigus. Endiselt lähtutakse ka käesoleva seaduse regulatsiooni puhul eeldusest, et ohutust tagab seadmega kokku puutuvate isikute kompetentsus ja hoolsuskohustus seadmega seonduvate nõuete täitmise osas, sealhulgas korrashoiunõuete järgimine ning kolmanda osapoole poolt tehtav perioodiline kontroll või audit.

Seadus jõustub 1. juulil 2015.
19 Veebruar 2015
  Kommentaarid