Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Väliseesti kultuuriühingud saavad 40 000 eurot toetusi
Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas toetused väliseesti kultuuriühingutele. Sel aastal saavad rahalist tuge 24 projekti kogusummas 40 000 eurot.

Seegi kord toetati suuremas mahus mitmeid koorilaulu-projekte. Näiteks sai mittetulundusühing Arteesia A.s.b.l taotlusvoorust 3000 eurot koorilaulutraditsiooni hoidmiseks Euroopa eesti kogukondades ja Euroopa Eestlaste Koori tegevuse arendamiseks. Eesti Meestelaulu Seltsile eraldati 2200 eurot seltsi meeskoori USA Kesk-Lääne Noortekogu ja Idaranniku Eesti päevadel osalemiseks. Stockholmi Eesti Segakoor sai toetust Eesti rahvakultuuri ringreisiks Rootsis 2000 eurot.

MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fond sai 2000 eurot Peterburi eestlaste osavõtuks ingerisoome laulupeost ja ajalehe Peterburi Teataja väljaandmiseks. Uus Teater MTÜ sai etenduse „Mikiveri tagi“ esitamiseks Inglismaal ja Šotimaal 2000 eurot.

Väliseesti kultuuriühingute toetamise eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades ning tõhustada infovahetust välis- ja kodueestlaste vahel. Taotlusvoor panustab Rahvuskaaslaste programmi 2014-2020 eesmärkide täitmisesse.

Taotlusvoorust toetatakse väliseesti kultuuriürituste ja festivalide korraldamist ning kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega. Toetatakse ka väliseesti koori- ja tantsujuhtide täiendõpet ning kultuurikollektiivide professionaalset juhendamist, et valmistuda Eesti kultuuri suurüritustel osalemiseks. Lisaks saab toetust taotleda teabeseminaride korraldamiseks.
19 Veebruar 2015
  Kommentaarid