Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Päästeamet: sel aastal külastavad päästjad 15 000 kodu
Päästeamet jätkab tänavu taas kodukülastustega „Kodu tuleohutuks!“, et nõustada inimesi üle Eesti tuleohutuse teemal nende enda elupaigas. Möödunud aastal külastasid nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad enam kui 8700 kodu, tänavu tahetakse jõuda 15 000 koduni.

Suurem osa traagiliselt lõppenud tulekahjusid leiavad aset kodudes, sest inimesed sageli ei märkagi enda tuleohtlikke käitumisharjumusi ja ei oska õnnetusi ära hoida. Selleks, et elupinnad oleksid tule eest kaitstud, annavad päästjad inimestele nõu ja aitavad individuaalse nõustamise kaudu mõista just nende elupaigas varitsevaid ohte, püüdes leida parimad lahendused ohtude eemaldamiseks.

Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu toob esile eelmise aasta kodukülastusi, kus jõuti väga paljude abivajajateni. „Väga positiivne on see, et suur hulk inimesi ise tundis, et sellisest nõustamisest on kasu. Ka meie eelnevate aastate kogemused on seda näidanud, et Eesti pered vajavad üha enam tuleohutusalast informatsiooni ja oma elupinnast lähtuvat nõustamist.“

„Eelkõige soovime nõustamistega muuta inimeste kodud tuleohutumaks ja seeläbi vähendada tulekahjude ning hukkunute arvu. Seetõttu oleme tänavu suurendanud nõustamiste arvu pea kahe korra. Kahjuks ei jõua me igasse kodusse ja nii püüame koos kohalike omavalitsustega jõuda eelkõige nendeni, kes meie nõu ja abi kõige rohkem vajavad,“ selgitas Tammsalu Päästeameti soovi. Ühtlasi julgustas ta kõiki inimesi oma lähedasi ja naabreid abistama, kasvõi suitsuanduri paigaldamisel, et Eesti kodud saaks tuleohutumaks.

Kodukülastuste eesmärk on aidata inimestel mõista tulega seonduvaid ohte nende enda elupaigas ja selle ümbruses; suitsuanduri vajalikkust, olemasolu ja töökorda; hinnata elektri- ja kütteseadmete korrashoidu ning lahtise tule kasutamist.

Kodu tuleohutust aitavad hinnata lähimad vabatahtlikud või kutselised päästjad ning regiooni päästeteenistujad, kes teavitavad inimesi enda tulekust ette telefoni või teatise teel. Nõustamisi viiakse läbi kuni käesoleva aasta lõpuni. Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning esitatava töötõendi järgi, mille õigsust on võimalik kontrollida päästeala infotelefonilt 1524.

Möödunud aastal sai tulekahjus kannatada või hävis ligi 1000 kodu. Neis hukkus 45 ehk 83% kõikidest tules hukkunutest. Peamisteks tulekahjude tekkepõhjusteks oli hooletus lahtise tulega, rikked elektripaigaldistes ja suitsetamine.

„Kodu Tuleohutuks!“ on Päästeameti poolt 2007. aastal ellu kutsutud tegevus, eesmärgiga muuta Eestimaa kodud tuleohutuks ning anda nõuandeid inimeste elupinna tuleohutusalase seisukorra parandamiseks.

Liina Reinsaar
20 Veebruar 2015
  Kommentaarid