Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

KIKi keskkonnaprogrammist soovitakse toetust enam kui 1000 projektile
KIKi keskkonnaprogrammi selle aasta esimesse taotlusvooru laekus kokku 1023 taotlust kogusummas 55 286 458 eurot. Enim esitati projekte keskkonnateadlikkuse valdkonnas – 490. Järgnesid looduskaitse 146 ja jäätmekäitlus 91 projektiga.

Keskkonnateadlikkuse projektidest on 238 esitatud lihtsustatud korras, mis tähendab, et projektide hindamise aeg on lühem ning kogu asjaajamine taotleja jaoks lihtsam.

„Õppeasutused on selle uuenduse hästi vastu võtnud ning kasutavad võimalust aktiivselt,“ ütles KIKi keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. Keskkonnateadlikkuse valdkonnast soovitakse 490 projektile kokku toetust üle 4,2 miljoni euro. Lihtsustatud korras taotluste puhul selguvad rahastuse saanud projektid juba aprillis.

Looduskaitse valdkonnas esitati 145 projekti, millele soovitakse toetust kokku üle 5,2 miljoni euro. Jäätmekäitluses esitati 91 projekti ning toetuste kogusumma on 1,9 miljonit eurot. Veemajanduses esitati taotlus 90 projekti toetamiseks, mis on arvuliselt sama suurusjärk võrreldes eelmise aastaga. Samas on tegu väga mahukate projektidega ning toetust soovitakse kokku ligi 19 miljonit eurot.

Esialgsetel andmetel tuli enim taotlusi Tartumaalt (156). Järgnesid Harjumaa (127) ja Pärnumaa (76). Ida- ja Lääne-Virumaalt laekus kokku 133 taotlust.

Heiko Põdersalu sõnul on nii taotluste hulk kui ka kogusumma kasvanud. „Alustasime taotluste läbivaatamist, et selgitada, kas need vastavad nõuetele. Samuti võib tulla korrektuure projektide jaotumise osas valdkondade ja maakondade lõikes,“ toonitas ta.

KIK kontrollib taotluste vastavust finantseerimise korrale ja toetuste andmist reguleeriva keskkonnaministri määrusele. Seejärel edastatakse nõuetele vastavad taotlused Keskkonnaministeeriumile, kus toimub nende sisuline hindamine.

Lõpliku otsuse taotlusvooru laekunud projektide rahastamiseks langetab KIKi nõukogu. Rahastamise otsused tehakse juunis ning toetuse saavad projektid, mis hoiavad ning arendavad elu- ja looduskeskkonda.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhukaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus.

2014. aastal toetas KIK keskkonnaprogrammist 956 projekti kokku 44,1 mln euroga.

Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist viieteistkümne aastaga toetust saanud üle 17 tuhande projekti.
25 Veebruar 2015
  Kommentaarid