Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Spetsialist: Koolibussi süsteemi loomine pole otstarbekas
Eesti Autoettevõtete Liidu sõitjateveo spetsialisti Ivo Voldi sõnul ei ole koolibussi süsteemi loomine majanduslikult otstarbekas, kuid õpilaste vedu tuleb korraldada maakondlikul tasandil.

21. sajandi kooli programmi vastava töörühma seisukohta tutvustanud Volt ütles haridus- ja teadusministeeriumi konverentsi "21. sajandi haridus" ettekandes, et õpilaste transpordi aluseks peab olema maakondlik koolivõrk ning õpilaste liikumise kaardistamine konkreetses maakonnas.

Seejuures tuleks tema sõnul suurendada maakondlikku dotatsiooni, kuna piirkonnad, kus õpilaste veod seoses koolivõrgu korrastamisega suurenevad, vajavad lisaressurssi.

Võttes aluseks, et üks kilomeeter korraliku bussiga sõitmist maksab ligikaudu 10 krooni, soovitab ta doteerida õpilaste vedu maavalitsuste kaudu. Samas märkis Volt, et sellega kaasneb oht, et raha ei kasutata sihtotstarbeliselt, vaid üldiste liinide doteerimiseks.

Tema sõnul ei peaks koolibussid olema spetsiaalset värvi ega karmimate tehnonõuetega, kuid õpilaste bussi sisenemisel ja bussist väljumisel võiks buss ohutuse mõttes kasutada ohutulesid või vilkurit.

Samuti tuleks Voldi hinnangul välja töötada õpilaste vedamist puudutavad infomaterjalid, mis võiksid saada osaks üldisest liikluskasvatusest.

Õpilaste vedajad peaksid Voldi hinnangul olema professionaalsed ehk ettevõtjad, kellele sõitjate vedu on igapäevane põhitegevus.

Ka tuleks tema sõnul karmistada õpilasi vedavate transportijate üle järelevalvet, kuna viimasel ajal on esinenud lubamatult palju juhtumeid, kus eiratakse nõudeid ning juhid on näiteks alkoholijoobes või pole transpordivahend tehniliselt korras. BNS

16 September 2004
  Kommentaarid