Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

21. sajandi kooli kavas on alusharidus kohustuslik
Haridus- ja teadusministeeriumi eestvõttel välja töötatud 21. sajandi kooli programm näeb ette eelkooliealiste laste kohustuslikku eelõpetust.

Plaani eesmärk on kõik kooliminevad lapsed kooliminekuks ühtlaselt ette valmistada.

"Praegu kohustuslikku eelõpetust pole. Paljud lapsed käivad lasteaias või eelkoolis, aga igal aastal on esimesse klassi minejate seas vähemalt tuhatkond last, kes pole saanud mingit ettevalmistust," ütles haridus- ja teadusminister Toivo Maimets BNS-ile.

Ministri sõnul teeb situatsioon, kus osa õpilasi oskab kooli tulles lugeda ja kirjutada, teine osa aga ei oma vähimatki aimu, mis koolis tehakse, algklasside õpetajatele olukorra väga raskeks.

Seega on 21. sajandi kooli programmi alushariduse töögrupp töötanud välja kava, mille kohaselt peaks aastaks 2006 olema loodud piirkondlikud nõustamiskeskused, mis toetaksid lapse individuaalset arengut.

Muu hulgas peaksid nad aitama märgata varakult lapse arengulisi erivajadusi, toetama koolieelses eas laste huvitegevust ning aitama kohaneda eestikeelses kultuuris mitte-eestikeelsetel lastel ja nende vanematel.

Aastaks 2007 peaks olema sisse viidud kohustuslik eelõpetus, mis võimaldab lapsele kooliks ettevalmistust, olenemata tema pere majanduslikust toimetulekust ja lapse erivajadusest. BNS

16 September 2004
  Kommentaarid