Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

KIK avas taotlusvooru veemajanduse projektidele
KIK avas taotlusvooru veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektidele. Taotlusi võetakse vastu kuni 4. mai 2015. Toetust antakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning seda saavad taotleda kohalikule omavalitsusele kuuluvad vee-ettevõtted, kellele kuulub vee- ja reovee infrastruktuur reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 ie.

Avanenud voorus on võimalik toetust küsida ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks ning süsteemi hooldamiseks vajalike seadmete, vahendite ja eriotstarbeliste sõidukite soetamiseks. Samuti ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitiste juurdepääsuteede rekonstrueerimiseks. Projektid tuleb ellu viia hiljemalt 31.detsembriks 2015.

Uue vooruga muutus ka määrus, mille alusel toetust antakse. Muudatused puudutavad toetatavaid tegevusi ning abikõlblikke kulusid.

„Vähendatud on toetuse abikõlblike kulutuste alampiiri, mis on nüüd minimaalselt 50 000 eurot. Lisaks ei ole alla 500 000 eurose toetuse taotlemisel vajalik esitada mahukat majandus- ja finantsanalüüsi,“ toob KIKi veemajanduse juhtivkoordinaator Tiiu Noormaa välja mõned olulisemad muudatused.

Kõigi muudatustega on taotlejatel võimalik end kurssi viia määruse seletuskirja abil, mille leiab KIKi kodulehelt. Sealt leiab ka muud taotlemiseks vajalikud dokumendid.

Alates 2007. aastast on KIK suunanud kohaliku veemajandus edendamisse 472 miljonit eurot Euroopa Ühtekuuluvusfondi raha.

Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist viieteistkümne aastaga toetust saanud üle 17 tuhande projekti.
04 Märts 2015
  Kommentaarid