Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigikogu seadustas europarlamendi saadikute palga
Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seaduse, mille järgi hakatakse Euroopa Parlamendi Eesti saadikutele palka maksma.

Europarlamendi liikmetele maksavad palka liikmesriigid ise, seaduse järgi on Eestist valitud saadiku palk võrdne riigikogu liikme ametipalgaga, muid hüvitisi neile Eesti riigieelarvest ei maksta. Oma liikmete saadikutööga seotud kulutused hüvitab europarlament.

Riigikogu lihtliikme ametipalk on neli Eesti keskmist palka, arvestuse alus on eelmise aasta neljanda kvartali keskmine palk. Tänavu 1. märtsist järgmise aasta 28. veebruarini on see 28.508 krooni kuus.

Seaduse kohaselt saavad eurosaadikud palka tagasiulatuvalt 20. juulist.

Kolmapäeval hääletasid seaduse vastuvõtmise poolt kõik riigikogu saalis istunud saadikud.

20. mail kukkus samasisuline eelnõu riigikogus läbi, sest seda toetas vaid 37 saadikut, vaja olnuks 51 riigikogulase poolthäält. 28. juunil kukkus sarnane eelnõu poliitiliste eriarvamuste puudumisele vaatamata taas läbi, kogudes 42 saadiku poolthääle.

20. juulil esitas riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon eelnõu menetlusse kolmandat korda.

Mitme riigikogulase hinnangul põhjustasid varem seaduse vastuvõtmise läbikukkumise põhiseaduskomisjoni Res Publicasse kuuluva esimehe Urmas Reinsalu muudatusettepanekud, mis jätnuks Eestist europarlamenti valitud saadikud ilma riigikogu liikmeile nende volituste lõppedes ette nähtud hüvitistest ja eripensionidest.

Parlamendisaadiku vanaduspensioni saavad viimase ülemnõukogu ning 1992., 1995. ja 1999. aastal valitud riigikogu liikmed. Riigikogu liikme ametipalka ja sotsiaalseid tagatisi käsitlev seadus ütleb, et parlamendiliige saab oma volituste lõppedes riigikogus olemise staa˛ist sõltuvalt kolme või kuue kuu ametipalga suuruse hüvitise.

13. juunil valis rahvas riigikogu liikmeist europarlamenti sotsiaaldemokraadi Toomas Hendrik Ilvese, reformierakondlase Toomas Savi, keskerakondlase Siiri Oviiri, isamaaliitlase Tunne Kelami ja sotsiaaldemokraadi Andres Tarandi. Seni maksti neile seoses riigikogu liikme volituste lõppemisega igakuiselt riigikogu liikme palga suurust hüvitist. Riigikogusse mittekuulunud sotsiaaldemokraat Marianne Mikko pidi hakkama saama europarlamendi makstava päevarahaga.

Samas algatasid sotsiaaldemokraadid kolmapäeval eelnõu, mis seadusena vastuvõtmisel jätab Eestist europarlamenti valitud saadikud vastavasse ikka jõudmisel ilma riigikogu liikme eripensionist. Piirang kehtiks nende europarlamendis viibimise aja.

Praegustest eurosaadikutest puudutab eelnõu isamaaliitlast Tunne Kelamit, keskerakondlast Siiri Oviiri, reformierakondlast Toomas Savi ja sotsiaaldemokraati Andres Tarandit.  BNS

29 September 2004
  Kommentaarid