Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Narva võib saada õiguse piiriületust korraldada
Valitsus arutab neljapäeval siseministeeriumis valminud eelnõu, mis peab lahendama õigusliku segaduse Narvas praegu toimiva transiitliikluse piiriületuskorra ümber.

Eelnõu annab valitsusele võimaluse volitada maavanemat sõlmima kohaliku omavalitsusega halduslepingut asulas paiknevasse piiripunkti transpordivahendite sisenemise korraldamiseks. Riiklikku järelevalvet sõlmitud halduslepinguga üle antud haldusülesande täitmise üle hakkab seaduse vastuvõtmisel teostama maavalitsus.

Sama eelnõu soovib lõpetada transiittranspordi põhiseadusevastase maksustamise kohaliku omavalitsuse poolt, omavalitsuse kulud riigi funktsioonide teostamisel kaetakse tulevikus riigieelarvest halduslepingus sätestatud korras.

Praegune piiriületus toimub Narva linnavõimude poolt välja töötatud korra alusel ning piiriületust oootavad sõidukid ootavad oma järjekorda piiripunktist kaugemal.

Selleks on moodustatud AS Transservis-N, kes tasu eest korraldab riigipiiri ületavate transpordivahendite järjekorda võtmise ja nende piiriületuskohta suunamise selliselt, et piiriületusjärjekorrad ei tekiks keset Narva linna. Samas võetakse selle eest piiri ületada soovijatelt tasu ning kohus on asunud seisukohale, et selline käitumine on Narva linnal ebaseaduslik.

Augusti alguses pöördus õiguskantsler Allar Jõks riigikohtusse, sest pidas sellist korda ebaseaduslikuks.

5. augustil tegi valitsuskabinet siseministeeriumile ülesande moodustada töörühm piiriületuse probleemide lahendamiseks Narvas.

Septembri alguses leidiski töögrupp, et hetkel on kõige otstarbekam lahendus sõlmida Narva linnaga haldusleping, mis annab viimasele õiguse korraldada piiriliiklust.

Töörühma juhi, siseministeeriumi kantsler Märt Krafti sõnul näitasid arvutused, et rahaliselt pole riigil otstarbekas liikluse korraldamiseks rajada oma infrastruktuuri ning riik piiriületajatele mugavusteenuseid pakkuda ei saaks.

"Transiittranspordi parkla ja terminali rajamisele ning vajalike infrastruktuuriühenduste tagamisele kuluks riigil üle 20 miljoni krooni," ütles Kraft.

Kraft lisas siis, et poleks otstarbekas ka autojuhte jätta ilma mitmesugustest vajalikest teenustest, mida neile praegu erasektori hallatava parkla läheduses pakutakse.

9. septembril kiitis valituskabinet need ettepanekud heaks.

Parimaks lahenduseks pikemas perspektiivis peavad nii asjassepuutuvad ministeeriumid kui Narva linnavõimud uue silla rajamist üle Narva jõe.  BNS

29 September 2004
  Kommentaarid