Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahandusministrile saadeti avaldus Maksu- ja Tolliametis järelevalvemenetluse algatamiseks
Rahandusministrile saadeti avaldus Maksu- ja Tolliametis järelevalvemenetluse algatamiseks

Endine Riigikontrolli töötaja jurist Rein Kukk saatis rahandusminister Taavi Veskimägile avalduse, milles nõuab teenistusliku järelevalvemenetluse algatamist kõigi nn. "Mandre kaasustega" seotud maksuametnike suhtes: "Eeldusel, et Te saate aru selle nn. "Mandre kaasuse" käigus tehtud enam kui kümne lõpliku kohtulahendi õiguslikust sisust ja mõjust Eesti haldusõiguskeskkonnale, seda nii üksikute lahendite lõikes kui kogumis, olete Te kohustatud algatama teenistusliku järelevalvemenetluse maksu- ja tolliametis".

Jurist Kukk peab vajalikuks selgitada välja selle kaasuste kogumi sündmuste käigus maksuhalduri poolt toimepandud seaduserikkumiste asjaolud ning leiab, et menetluse tulemuseks peavad olema konkreetsed ja siduvad järeldused nii maksuhalduri tegevuse seaduslikkuse parandamise kui ka maksu- ja tolliameti tippjuhtide ametisse sobivuse küsimuses.

Jurist Kukk märgib avalduses, et ei pea vajalikuks taluda ja sallida, et Maksu- ja Tolliametit juhivad kohtu poolt seaduserikkujateks tunnistatud Aivar Rehe ja Maret Ambur: "Mulle kui seadust ja õiguskorda austavale ning oma õigusi kõrgelt hindavale kodanikule on täielikult arusaamatu ja vastuvõtmatu see tülgastav fakt, et Eesti Vabariigi rahandusminister lubab oma valitsusalas maksu- ja tolliametil seadusevastaselt ja isiku õigusi jalge alla talluvalt tegutseda ning ellu viia üksikute maksuametnike isiklikku vendettat oma õigusi kaitsva maksumaksja suhtes!".

Avaldaja pöördus ka maksumaksjate liidu poole ettepanekuga kaaluda kohtusse pöördumist. Seda juhul kui rahandusminister Veskimägi endiselt keeldub järelevalvemenetluse algatamisest. Jurist Kuke arvates tuleb ministri keeldumist käsitleda soovina varjata maksuhalduri seaduserikkumisi ja selle põhjuseid ning soovina takistada tõe tuvastamist ja õigluse jaluleseadmist. Jurist Kukk peab ilmseks, et rahandusminister Veskimägi ei soovi adekvaatselt reageerida oma valitsemisalas toimuvatele seaduse- ja isikuõiguste rikkumistele tulenevalt valitsuse poliitilistest huvidest.---------------------------------------- ----------------------------------------


teatas
http://www.mandre.ee/uudised.htm

vt. all avalduse koopia


---------------------------------------- ----------------------------------------


----- Original Message -----
From: "Rein Kukk" <kukkrein@hot.ee>
To: <info@fin.ee>
Cc: <peaminister@riik.ee>; <koit@maksumaksjad.ee>
Sent: Sunday, October 24, 2004 11:35 AM
Subject: avaldus rahandusministrile


Hr. Taavi Veskimägi
rahandusminister

Koopiad:

Hr. Juhan Parts
peaminister

Eesti Maksumaksjate Liit


Hr. Taavi Veskimägi,

Olles põhjalikult läbi lugenud mõni päev tagasi avatud isiku põhiõiguste kaitse teemal avatud veebilehel "Võitle oma põhiõiguste ja -vabaduste eest!" (http://www.mandre.ee) avaldatud artiklid, uudised ja avaldused ning ajakirja "Maksumaksja" oktoobrikuu numbrist artikli "Indrek Mandre õigluse otsingul", olen nördinud Teie kui rahandusministri valitsemisalas toimuvatest seaduse- ja isikuõiguste rikkumisest, millest Te olete kindlasti teadlik, kuid millele Te ilmselt tulenevalt valitsuse poliitilistest huvidest ei soovi adekvaatselt reageerida.

Olen ka varasemalt tutvunud maksumaksjate liidu poolt avaldatud materjalidega, seega olen asjaga võrdlemisi hästi kursis.

Soovitan Teil tungivalt nii veebilehe http://www.mandre.ee materjalidega kui ülalnimetatud ajakirja "Maksumaksja" artikliga tutvuda. Erilist tähelepanu võiksite pöörata nimetatud veebilehe uudistelehel olevale endise maksuametniku pihtimusele (http://www.mandre.ee/nelli%20teataja.htm) ja avaldatud kohtulahenditele (http://www.mandre.ee/kohtulah.htm).

Eeldusel, et Te saate aru selle nn. "Mandre kaasuse" käigus tehtud enam kui kümne lõpliku kohtulahendi õiguslikust sisust ja mõjust Eesti haldusõiguskeskkonnale, seda nii üksikute lahendite lõikes kui kogumis, olete Te kohustatud algatama teenistusliku järelevalvemenetluse maksu- ja tolliametis.

Sellise järelevalvemenetluse eesmärgiks peab olema selgitada välja selle kaasuste kogumi sündmuste käigus maksuhalduri poolt toimepandud seaduserikkumiste asjaolud ning menetluse tulemiseks peavad olema konkreetsed ja siduvad järeldused nii maksuhalduri tegevuse seaduslikkuse parandamise kui ka maksu- ja tolliameti tippjuhtide ametissesobivuse küsimuses.

Eesti Vabariigi kodanikuna ei pea ma vajalikuks taluda ja sallida näiteks seda, et maksu- ja tolliametit juhivad kohtu poolt seaduserikkujateks tunnistatud Aivar Rehe ja Maret Ambur. Leian, et tuleb põhjalikult uurida kõiki nn. Mandre kaasustega seotud menetlustes tegevaid olnud ja olevaid maksuametnikke, sh. kindlasti ka näiteks Meelis Krautmanni, kelle puhul on karjuvalt ilmne, et neid kannustasid või kannustavad seadusevastased ja isiklikud motiivid. Sellise uurimise käigus tuleb ära kuulata kõik menetlusosalised (nii praegused kui endised) ning uurimine peab olema objektiivne ja avalikult kontrollitav. Teie senised vastused näiteks maksumaksjate liidule, milles olete korduvalt keeldunud maksuametis järelevalvemenetluse algatamisest, on olnud puudulikult põhjendatud ja ilmselgelt ebaobjektiivsed.

Mulle kui seadust ja õiguskorda austavale ning oma õigusi kõrgelt hindavale kodanikule on täielikult arusaamatu ja vastuvõtmatu see tülgastav fakt, et Eesti Vabariigi rahandusminister lubab oma valitsusalas maksu- ja tolliametil seadusevastaselt ja isiku õigusi jalge alla talluvalt tegutseda ning ellu viia üksikute maksuametnike isiklikku vendettat oma õigusi kaitsva maksumaksja suhtes! Hämmingut tekitab ka Teie küüniline ükskõiksus avaliku ja motiveeritud kriitika suhtes.

Põhiseadus kohustab täitevvõimu tagama isiku õiguste kaitse. Rahandusministrina olete Teie täitevvõimu esindaja ning kannate nii seaduslikku kui poliitilist vastutust Teie valitsemisalas toimuva eest.

Nõuan kategooriliselt teenistusliku järelevalvemenetluse algatamist maksu- ja tolliametis kõigi ametnike ja teenistujate suhtes, kes on või on olnud seotud nn. Mandre kaasustega hõlmatud menetluste, toimingute ja sündmustega. Leian, et juhul kui Te endiselt keeldute järelevalvemenetluse algatamisest siis tuleb Teie keeldumist käsitleda Teie soovina varjata maksuhalduri seaduserikkumisi ja selle põhjuseid, takistada tõe tuvastamist ja õigluse jaluleseadmist. Loodan, et Te mõistate olukorra tõsidust ja Teil lasuvat poliitilist vastutust!

Käesoleva avalduse ärakirja saadan seisukohavõtuks peaminister Juhan Partsile, kellest loodan, et ta ei ole ükskõikne oma valitsuse ministri tegevuse ja tegevusetuse suhtes.

Saadan ärakirja ka Eesti Maksumaksjate Liidule ettepanekuga toetada minu algatust iseseisva avaldusega samas küsimuses. Samuti teen maksumaksjate liidule ettepaneku kaaluda Teilt negatiivse vastuse saamisel kaebuse esitamist halduskohtule. Maksumaksjate liidul, kelle liikmeks hr. Mandre juhitavad äriühingud on, peaks olema oma põhikirjast ja halduskohtumenetluse normidest tulenev õigus pööruda kohtusse oma liikmete õiguste kaitseks.

Lugupidamisega

Rein Kukk
pensionil olev jurist, endine Riigikontrolli töötaja
26 Oktoober 2004
  Kommentaarid