Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valitsus eelistab lepinguil põhinevat tegevusvaru
Valitsus kiitis neljapäeval kabinetiistungil heaks siseministeeriumis koostatud tegevusvarupõhise riigireservi arengukava aastani 2006, mille järgi korrastatakse riigireservi süsteem ning viiakse see vastavusse riigi vajaduste ja võimalustega.

Uue kontseptsiooni kohaselt lähtutakse riigireservi moodustamisel julgeolekuasutuste poolt koostatud ohuprognoosidest ning ministeeriumide riskianalüüsidest, teatas siseministeerium.

"Arengukava läbiv mõte on see, et edaspidi muutub tegevusvaru planeerimine lähtuvalt ministeeriumides läbi viidud riskianalüüsidest vajadusepõhiseks ning saab eelarve planeerimise protsessi osaks," ütles rahvaliitlasest siseminister Margus Leivo.

Elutähtsa valdkonna eest vastutav ministeerium saab tegevusvaru omada kahel kujul. Esimene võimalus on moodustada, hoida ja uuendada tegevusvaru füüsiliselt ladustatuna. Alternatiiv on tagada tegevusvaru olemasolu avalik- ja eraõiguslike ettevõtetega sõlmitud lepingute alusel.

Leivo sõnul on kava kohaselt eelistatud tegevusvaru moodustamine lepingute alusel. Nii tagatakse varude tõhus ja võimetekohane kasutuselevõtt ja ettevõtjale sellega tekkinud kulude ja kahju katmine vastavalt hädaolukordade likvideerimise rahastamise korrale.

"Lepingupõhise tegevusvaru puhul selgitab iga elutähtsa valdkonna eest vastutav ministeerium välja tegevusvaru vajaduse ning otsustab, kas on otstarbekam soetada ja omada varu füüsiliselt ladustatuna või kaardistada kokkuleppel eraettevõtjaga nende käsutuses olevad ressursid, mida hädaolukorras vajadusel kasutusele võtta," lisas minister.  BNS

18 November 2004
  Kommentaarid