Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

UNICEF tunnistas viis Eesti linna lastesõbralikuks
Rahvusvaheline lastefond UNICEF tunnistas viis Eesti linna laste- ja noortesõbralikuks.

Vastava tiitli ja sertifikaadi saavad 23. novembril peaminister Juhan Partsilt ja ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee presidendilt Elle Kullilt kätte Tartu, Pärnu, Narva, Kunda ja Saue esindajad.

Euroopa linnade mainekujundusliikumises osalenud linnu jälgis aasta jooksul hindamiskomisjon.

Kogu Euroopas on viimase nelja aasta jooksul lastesõbraliku linna projektiga ühinenud 22 riiki ning vastava tiitli saanud 240 linna.

Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust. Tiitli saanud linnades on paranenud investeerimiskliima, üldine maine ja laienenud linna tuntus välismaal, teatas UNICEF-i Eesti esindaja Toomas Palu BNS-ile.

Palu sõnul on lastesõbralikkus eelkõige eeldus koostööks linnavalitsuse, ettevõtete ja kõigi linnakodanike vahel väikeste linnakodanike tuleviku heaks ning loomulikult ka suur vastutus. Linnad saavad tiitlit kasutada näiteks reklaamides.

Konkursi tarbeks ei olnud tarvis algatada spetsiaalset projekti, vaid pigem panna kirja kõik, mida linnas laste jaoks tehakse, ning siduda see linna mainekujundusega.

Lapsesõbralikus linnas tuleks näiteks kõigi otsuste puhul arvestada laste huvidega, kaasata lapsi ja noori neid puudutavate otsuste tegemisse, koolitada linnaametnikke ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja Eesti lastekaitse seadusest lähtudes, teha koostööd UNICEF-iga, mitte kasutada reklaamides lapsi ahistavaid tekste või kujundust, tunnustada lastesõbralikke ettevõtteid, muuta laste koolitee turvaliseks, luua võimalused erivajadustega lastele ning arendada laste vaba aja veetmise võimalusi.

Tiitli saab linn kolmeks aastaks, seejärel vaadatakse olukord taas üle ning tiitlit kas pikendatakse või võetakse see ära.  BNS

18 November 2004
  Kommentaarid