Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Leivo: kulutused sisejulgeolekule olgu kindel osa SKT-st
Siseminister Margus Leivo hinnangul peaksid kulutused sisejulgeolekule moodustama kindla protsendi sisemajanduse kogutoodangust (SKT), vastava ettepaneku tegi Leivo neljapäeval kaitsejõudude peastaabis toimunud riigikaitsenõukogu istungil.

Leivo käsitles oma ettekandes riigi võimekust julgeolekuriskide maandamisel. Ta märkis, et tänapäeval ei alga riigi julgeolek ja inimeste turvalisus enam Eesti piirilt, vaid on mõjutatud globaalsest julgeolekukeskkonnast, teatas siseministeerium .

Rahvaliitlasest minister tõdes, et üha enam võivad Eestit ohustada rahvusvaheline terrorism, organiseeritud kuritegevus, sotsiaalsed ja majanduslikud ning muud inimtegevusest ja loodusjõududest tingitud riskid.

"Nende riskide maandamine toimub ennekõike sisejulgeoleku tagamisega," lisas ta. "Seetõttu on kasvanud ka siseministeeriumi roll riigi julgeoleku tagamisel."

Leivo hinnangul nõuab uute julgeolekuriskide maandamine sisejulgeoleku tagamise rahastamise konkreetsemat määratlemist.

"Eesti julgeoleku tagamise tänane suurim probleem on see, et julgeolekuohtude maandamiseks suunatavad ressursid ei ole vastavuses ohtude olemusega," kinnitas ta.

Seetõttu tuleks ministri sõnul reaalsetest julgeolekuohtudest tulenevalt kaaluda sisemajanduse kogutoodangu kindla protsendi eraldamist sisejulgeoleku tagamiseks, mille abil oleks Eesti tugevamini kaitstud ka terroristlike rünnakute eest.

"See on vajalik sisejulgeoleku tagamise pikaajalise planeerimise teostamiseks," kinnitas Leivo.

Ministri hinnangul eeldab uus julgeolekukeskkond suuremat aktiivsust ohustsenaariumide koostamisel ja vastavalt sellele tegevuste planeerimisel. Samuti oleks vaja suuremat paindlikkust julgeoleku tagamise eest vastutavate ametkondade eesmärkide, tegevuste ja struktuuride muutmisel.

Leivo ettepanekul tuleks julgeolekupoliitika strateegilist planeerimist muuta süsteemsemaks ning ohuhinnangul ja ministeeriumide riskianalüüsidel põhinevaks.

Julgeolekuohtude süstemaatiliseks maandamiseks peab siseminister vajalikuks sisejulgeoleku tagamise strateegilise kava ettevalmistamist.

Leivo sõnul tuleb suurenevate ohtude ja piiratud ressursside keskkonnas tugevdada siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi tsiviil-militaarkoostööd, mis võimaldaks olemasolevaid ja planeeritavaid võimalusi tõhusamalt kasutada.

President Arnold Rüütli juhtimisel toimunud nõukogul andis kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus ülevaate üldisest julgeolekuolukorrast, teatas presidendi kantselei avalike suhete talitus.

Riigikaitsenõukogu on presidendi kui riigikaitse kõrgema juhi juures tegutsev nõuandev organ. Nõukokku kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja.  BNS

18 November 2004
  Kommentaarid