Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riik loob nakkushaiguste registri
Sotsiaalministeerium hakkab koos tervisekaitseinspektsiooniga pidama isikuandmetega nakkushaiguste registrit.

Registri pidamise eesmärk on nakkushaiguste juhtumite registreerimine nakkushaiguste ennetamiseks ja nende levikutendentside selgitamiseks, teatas sotsiaalministeerium.

Tegemist on territoriaalse registriga, kuhu kogutakse andmeid nakkushaige ja haiguse kohta, ning selle põhiülesanne on nakkushaigestumuse mõõtmine Eestis.

Registri vastutavaks töötlejaks määratakse neljapäeval valitsuse istungil kinnitatava määrusega sotsiaalministeerium ja volitatud töötlejaks tervisekaitseinspektsioon.

Registrisse annavad andmeid kõik tervishoiuteenuse osutajad, kes diagnoosivad teatamist vajava nakkushaiguse, ning nakkushaigusele viitava uuringutulemuse saanud laborid. Registriandmed esitatakse paberkandjal või digitaalselt.

Ministeerium toonitas, et registrist saavad andmeid isikustatult ainult tervisekaitseinspektsioon ja selle kohalikud asutused, registri üle järelevalve teostaja ning vajadusel teised isikud ja asutused seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, järgides isikuandmete seaduses sätestatud korda. Registri põhjal koostatud statistilised andmed on avalikuks kasutamiseks.

1. jaanuarist tegevust alustava registri pidamiseks vajalikud summad on planeeritud tervisekaitseinspektsiooni järgmise aasta eelarvesse.  BNS

24 November 2004
  Kommentaarid