Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Estpla-9 hakkab teenima Bagdadi lähiümbruses
Seni peamiselt Bagdadi eeslinnas Abu Ghurayb'is tegutsenud Estpla-9 kaitseväelased hakkavad täitma teenistusülesandeid Iraagi pealinna lähiümbruses.

Estpla-9 teenib Ameerika Ühendriikide 1. ratsaväediviisi 2. brigaadi 12. ratsaväerügemendi 2. pataljoni alluvuses, seni asus rühma vastutusala Bagdadi eeslinnas Abu Ghurayb'is.

Kaitsejõudude teavitusosakonna ülem kapten Peeter Tali ütles BNS-ile, et ameeriklased vahetavad peagi 1. ratsaväediviisi välja ning diviisi kogu senine vastutusala Bagdadis antakse uuele üksusele.

"Estpla-9-l ei ole enam oma vastutusala," ütles Tali.

Enne väljaviimist Iraagist tegutseb 1. ratsaväediviis väljaspool Bagdadi ning Estpla-9 hakkab operatsioone läbi viima koos nendega. Tali sõnul on tankipataljon, mille koosseisu Estpla-9 kuulub, diviisiülema manööverüksus, mis tähendab, et seda kasutatakse vastavalt tekkinud vajadusele.

"Kuna Estpla-9 missiooni lõpuni on jäänud sedavõrd vähe aega, ei ole praegu Iraagis teenivatel eesti kaitseväelastel otstarbekas hakata paariks-kolmeks nädalaks harjutama koostegutsemist uue üksusega," ütles Tali.

Tali sõnul on Estpla-9 ka varem täitnud teenistusülesandeid Bagdadist väljaspool, kuid mitte eriti sageli.

Eesti üksuste baas jääb Bagdadi.

Uus üksus Estpla-10, mis siirdub Iraaki detsembris, läheb Tali sõnul teise USA üksuse alluvusse ning suure tõenäolisusega saab endale ka vastutusala. Ta täpsustas, et otsust Estpla-10 uue võimaliku vastutusala kohta ei ole veel langetatud.

Tali kinnitas, et mingit otsust eesti kaitseväelaste kasutamiseks Iraagi kaitsejõudude väljaõpetamiseks samuti langetatud ei ole.  BNS

25 November 2004
  Kommentaarid