Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Õiguskantsler peab soojusettevõtte karme samme põhjendatuks
Õiguskantsler Allar Jõksi sõnul on soojatootjatel õigus võlgnevuste tõttu küte välja lülitada, probleemide lahendusena on ühe võimalusena kaalumisel küttesüsteemid riigistada.

"Olukorras, kus suur osa tarbijatest jätab soojusvarustuse eest jätkuvalt tasumata, ei saa soojusettevõtjalt nõuda kõigi tarbijate varustamist soojusega, kui sellega seotud kulutusi ettevõtjale ei hüvitata. Kui riik kohustaks soojusettevõtjat osutama teenust tasuta, tooks see omakorda kaasa ettevõtlusvabaduse riive ja võiks viia ettevõtja pankrotistumiseni," leidis Jõks.

Õiguskantsleri eestvedamisel peeti möödunud nädalal Ida-Viru maavalitsuses nõupidamine korterelamute kaugküttega varustamise probleemidest Kohtla-Järvel, kus AS Kohtla-Järve Soojus on võlgnevuste tõttu kaugküttevõrgust välja lülitanud üle kahekümne korterelamu.

Jõks tõdes, et soojusvarustus on universaalteenus, mille osutamise küsimusi ei saa taandada soojusettevõtja, korterelamute elanike ja neid esindavate korteriühistute eraõiguslikele suhetele.

"Soojusvarustuse katkestamist Kohtla-Järvel tuleb näha osana sotsiaalsest probleemist, mille põhjused hõlmavad muu hulgas regionaalarengut, tööhõivet ja riigi eluasemepoliitikat. Arvestades tagajärgede tõsidust, nõuab nende põhjustega tegelemine riigi tähelepanu ja sekkumist," ütles õiguskantsler.

Meetmete hulgas, mida riik võiks rakendada kaugkütteprobleemide lahendamiseks, nimetati nõupidamisel õiguskantsleri kantselei teatel võimalust näha ette toimetulekutoetuste hulka arvestatud eluasemekulude väljamaksmist otse soojusettevõtjale.

Samuti pakuti soojatootmise toetamist riigieelarvest sarnaselt ühistranspordiga, kohaliku omavalitsuse poolt avaliku konkursi alusel võrguettevõtja kindlaks tähtajaks määramiset ning soojusvõrkude taasriigistamist ja üleandmist kohalikule omavalitsusele, mis annaks võimaluse taotleda Euroopa Liidu abiraha.  BNS

29 November 2004
  Kommentaarid