Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Perearstid keelduvad haigekassaga lepingut sõlmimast

Kolmapäeval Paides toimunud perearstide üldkogu otsustas, et ei ole praegustel tingimustel nõus haigekassaga lepingut sõlmima.

Otsuse kohaselt ei saa Eesti Perearstide Seltsi liikmed saa alates 1. jaanuarist 2005 sõlmida üldarstiabi rahastamise lepingut haigekassa poolt pakutud tingimustel, sest see ei võimalda tagada kvaliteetset arstiabi.

"Esitatud lepingu projekt ei sisalda kõiki tervishoiuteenuste osutamiseks vajalikke kulusid vastavalt kulumudelile ja on seega lepingu sõlmimise hetkest ebaseaduslik," seisab üldkogu otsuses.

Perearstid teatasid ka, et eeltoodust tulenevalt ei ole saa tagada töörahu säilimist pärast 1. jaanuari.

Perearstide seltsi juht Madi Tiik ütles BNS-ile, et otsus oli üksmeelne. Üldkogul osales 422 perearsti, üldse on neid Eestis 740 ringis.

Tiik ütles, et kolmapäevane otsus on selge sõnum valitsusele ja haigekassale. "Me võtame lubatud palgakokkulepet väga tõsiselt ja ei ole hämamisega nõus," kinnitas ta.

Perearstide juht lisas, et neljapäeval kohtuvad perearstide esindajad sotsiaalministeeriumi abiministri Külvar Mandiga. Ta kinnitas, et perearstid jäävad kindlaks seisukohale, mille kohaselt on varasemate lubaduste täitmiseks vaja juurde 160 miljonit krooni.

Tiik ütles, et kolmapäevane otsus ei tähenda, nagu kaoks inimestel võimalus pärast 1. jaanuarit perearsti juurde minna. Küll on tema sõnul segane, kes selle eest maksab, sest perearstidel ei ole kohustust haigekassaga lepingut sõlmida, küll on haigekassal kohustus inimeste ravi tagada.

Perearstide seisukohavõtu tingis asjaolu, et haigekassa eelarves ei sisaldu perearstide palgatõus, kuigi sotsiaalminister Marko Pomerants kirjutas septembris alla vastavale üleriigilisele kokkuleppele.

Tiik on varem öelnud, et valitsus on asunud lammutama ravikindlustussüsteemi ning näidanud selgelt üles suutmatust kokkulepetest kinni pidada.

Sõlmitud palgakokkuleppe kohaselt peaks 1. jaanuarist olema arstide, sealhulgas perearstide tunnipalk senise 46 krooni asemel 66 krooni. Perearstide sõnul on haigekassa juhatuse poolt haigekassa nõukogule esitatud järgmise aasta eelarve aga perearstide real 160 miljoni krooni võrra väiksem, kui palgatõusu puhul peaks olema.

Haigekassa omaltpoolt väitis kolmapäeval, et perearstid on uuest hinnamudelist valesti aru saanud. Haigekassa pressiesindaja Anne Osveti teatel saavad perearstid tuleval aastal võrdselt teiste arstidega 66-kroonise tunnipalga ning mingit raha selleks puudu ei ole.

Samas teatasid kolmapäeval ka Eesti Haiglate Liit ja üle kümne erialaseltsi, et pole rahul haigekassa poolt järgmiseks aastaks ette valmistatud hinnakirjaga. Nad nentisid, et selle kehtestamine võib viia streigini.

"Eesti Haiglate Liit ja erialaseltsid on seisukohal, et hinnakirja sellisel kujul rakendamisel ei ole võimalik tagada töörahu Eesti tervishoius alates 1. jaanuarist 2005," seisab kolmapäeval allkirjastatud dokumendis.  BNS

01 Detsember 2004
  Kommentaarid