Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Nimeseadus keelab veidrate nimede paneku
Riigikogu peaks esialgse päevakorra projekti kohaselt kolmapäeval vastu võtma valitsuse algatatud nimeseaduse eelnõu, mis korrastab isikute ees- ja perekonnanimede kasutamist ning keelab veidrate nimede põhjuseta paneku.

Nimeseaduse eelnõu kehtestab teatud piirangud eesnimede panemisel ning ees- ja perekonnanimede muutmisel, samuti abiellumisel vahetatavate nimede suhtes, seisab eelnõu seletuskirjas.

Eelnõu annab perekonnaseisuametnikele võimaluse lükata tagasi nimi, mis ei ole nime moodi. Praeguse seaduse järgi ei saa seda keelata.

Näiteks keelab eelnõu eesnimena kasutada üldtuntud isiku või autori nime, nagu Lydia Koidula, Lennart Meri või Peeter Suur.

Nimeseaduse eelnõu seletuskirja kohaselt on ka numbrit sisaldav nimi, näiteks Karl XII, eesnimena sobimatu. Samuti ei tohiks lapsele anda mõjuva põhjuseta tavatut või soole mittevastavat nime.

Eelnõu keelab ka nimed, mis koos perekonnanimega tekitavad sobimatu tähenduse, nagu Heli Kopter või Aita Leida Kuusepuu.

Hulganisti piiranguid näeb seadus ette olemasoleva nime muutmisel. Uueks perekonnanimeks ei saa ilma mõjuva põhjuseta võtta laialt kasutusel olevat nime, mida juba kannab 500 või enam isikut. Niisuguseid keelatud nimesid on siseministeeriumi andmeil 239.

Samas võimaldab eelnõu muuta oma nime juhul, kui isik vahetab sugu. Muuta võib nii ees- kui ka perekonnanime, viimast juhul, kui sootunnus kajastub rahvuslikule tavale vastavalt ka perekonnanimes. Sotsiaalministeeriumi andmeil vahetab sugu keskmiselt viis inimest aastas.

Üldjuhul saavad inimesed oma ees- ja perekonnanime muuta vaid ühe korra, mõjuval põhjusel on võimalik seda siiski ka rohkem teha.

Üks nimevahetamise põhjuseid võib eelnõu järgi olla soov vältida nimest tingitud majanduslikku või sotsiaalset laadi kahjulikku tagajärge. Eelnõu järgi ei saa nime muuta isik, kes on toime pannud kuriteo ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud, seda kuni kümne aasta jooksul, sõltuvalt sellest, kui raske kuriteo ta toime on pannud.

Piirangute kehtestamine on vajalik, et kaitsta inimest kas tema enda või tema lähedaste, näiteks vanemate põhjalikult läbi mõtlemata nimede panemise või muutmise eest, mis võiks tulevikus kaasa tuua negatiivseid tagajärgi.

Ekspertide arvates on viimase kümne aasta jooksul pandud hulganisti nimesid, mida selles sisalduva tähenduse tõttu ei saa pidada õnnestunuks. Nii kasvavad Eestimaal tüdrukud nimega Kustuta, Angry (inglise keeles vihane), Kaveri (soome keeles semu, seltsimees), Silli (soome keeles heeringas, inglise keeles tähendab silly rumal, lollakas).

Säästetud ei ole ka poisse, kes on saanud nimeks Amor, Eros, Banda, Lucifer, Roel, Mango või muud sellist.

Seadusemuudatused peaksid jõustuma järgmise aasta 31. märtsist. Seadus ei puuduta tagasiulatuvalt seni pandud nimesid ja tehtud nimevahetusi.

Siiski lubab eelnõu isikul, kellel on seaduse nõuetele mittevastav nimi, soovi korral taotleda nimemuutmist riigilõivuvabalt ühe aasta jooksul ehk 31. märtsini 2006. Muudel juhtudel on riigilõiv nimevahetuse puhul 600 krooni.  BNS

12 Detsember 2004
  Kommentaarid