Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti vene koolide juhid hindavad kakskeelset haridust
Uuringu kohaselt hindavad Eestis asuvate vene gümnaasiumide juhid kakskeelset haridust, mis annab haridus- ja teadusministeeriumile alust ja julgust kakskeelset õpet üha enam edasi arendada.

Kakskeelset õpet peab vajalikuks 83 protsenti venekeelsete koolide juhtidest ning 71 protsenti õpetajatest. Kakskeelsele õppele üleminekut peetakse järkjärguliseks ja loomulikuks protsessiks, millega tuleks alustada alg- või põhikooliastmes.

Koolijuhid peavad kakskeelset aineõpet positiivseks, sest seeläbi paraneb vene koolide õpilaste eesti keele oskus, suureneb vene noorte konkurentsivõime ja laienevad edasised haridusvõimalused.

Negatiivsete aspektidena nimetati vajalike õpetajate puudust ning olemasolevatele õpetajatele ja õpilastele lisakoormuse tekkimist.

Enamik koole, kus sel õppeaastal korraldatakse eestikeelset aineõpet, kavatseb eestikeelse aineõppe mahtu järgmisel õppeaastal suurendada.

Praegu õpetatakse osa aineid osaliselt eesti keeles 63 venekeelses koolis, kokku on Eestis venekeelseid üldhariduskoole 82.

Kõige sagedamini õpetatakse eesti keeles muusikaõpetust, kunstiõpetust, tööõpetust ja kehalist kasvatust.

Piirkondlikult on kakskeelset aineõpet kõige rohkem väljaspool Tallinna ja Ida-Virumaad asuvates venekeelsetes koolides.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsa sõnul on oluline teadvustada, et kakskeelne õpe on parem alternatiiv täielikult eestikeelsele koolile, kuna aitab vene noortel samaaegselt säilitada vene emakeelt, kultuurilist identiteeti ja kuuluvustunnet.

Uuringu viis venekeelsete koolide juhtide ja õpetajate seas novembris läbi TNS Emor. Uuringu tellis haridus- ja teadusministeerium.  BNS

21 Detsember 2004
  Kommentaarid