Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rummo: uusimmigrante ei tohi kontsentreerida ühte kohta
Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo hinnangul ei tohi Eesti tulevikus riiki saabuvaid immigrante kontsentreeida ühte piirkonda, kuna see tekitaks samasuguseid probleeme nagu Ida-Virumaal.

"Nõukogude Liidu migratsioonipoliitika tagajärjel asus Ida-Virumaale elama suur hulk kohalikku keskkonda mittekuuluvaid inimesi, mis tingis paratamatult getostumise," ütles Rummo BNS-ile.

Rahvastikuminister nentis, et kui Eestil on tulevikus vajadus vastu võtta uusimmigrante, tuleks nad hajutada elama põlisrahva hulka, mis tagab nende eesti keele oskuse ja võime integreeruda ühiskonda.

Praegu toimiv riiklik integratsiooniprogramm lõpeb 2007. aastal ning riik hakkab järgmisel aastal välja töötama uut programmi, mis hakkab toimima 2008. aastast. Uus programm arvestab senisest enam uusimmigrantidega. Praegu toimiv integratsiooniprogramm on keskendunud pärast Eesti taasiseseisvumist siia elama jäänud muukeelse elanikkonna sulandamisele ühiskonda.

Rummo hinnangul on praegu täitmisel olev integratsiooniprogramm läinud edukalt ja 2007. aasta lõpuks võib lugeda selle täidetuks. Rahvastikuminister märkis, et positiivseid tendentse võib märgata ka sellistes kõrge muukeelse elanikkonna kontsentratsiooniga piirkondades nagu Ida-Virumaa.

Rummo viitas hiljuti venekeelsete gümnaasiumide juhtide seas läbi viidud uuringule, mis näitab, et valdav osa neist peab kakskeelset õpet vajalikuks.

Kakskeelset õpet peab vajalikuks 83 protsenti venekeelsete koolide juhtidest ning 71 protsenti õpetajatest. Kakskeelsele õppele üleminekut peetakse järkjärguliseks ja loomulikuks protsessiks, millega tuleks alustada alg- või põhikooliastmes.

Enamik koole, kus sel õppeaastal korraldatakse eestikeelset aineõpet, kavatseb eestikeelse aineõppe mahtu järgmisel õppeaastal suurendada.

Praegu õpetatakse osa aineid osaliselt eesti keeles 63 venekeelses koolis, kokku on Eestis venekeelseid üldhariduskoole 82.  BNS

21 Detsember 2004
  Kommentaarid