Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Venemaa peab Eesti kahjunõuet põhjendamatuks
Venemaa välisministeerium nimetas esmaspäeval oma kodulehel ilmunud avalduses põhjendamatuks Eesti kavandatavat kahjunõuet okupatsioonivõimude tekitatud kahjude eest.

"Venemaa on korduvalt esitanud oma positsiooni 1940. aasta juunist augustini Eestis toimunud sündmuste kohta ja see seisukoht ei ole muutunud," seisab avalduses.

Vene välisministeerium märkis, et punaarmee üksuste sisenemine Eestisse ja Eesti ühinemine Nõukogude Liiduga vastas sel ajal kehtinud rahvusvahelisele õigusele.

"Igasugustel Eesti poolsetel pretensioonidel, kaasa arvatud taotlusel materiaalsele kompensatsioonile puudub igasugune alus," on teates kirjas.

Vene välisministeeriumi esindaja lisas, et 1930.-1940. aastatel Balti riikides juhtunut ei tasu siduda tänapäeva poliitiliste suhetega. Ministeerium kordas taas oma väidet "suure osa elanikkonna diskrimineerimisest Eestis ja Lätis".

Eesti valitsus otsustas eelmisel neljapäeval, et justiitsministeeriumi eestvedamisel jätkub okupatsioonivõimude poolt tekitatud kahjude eest nõude ettevalmistamine.

Valitsus toetas võimaliku kahjunõude esitamist eelkõige seoses inimkahjudega ning justiitsministeerium valmistab ette põhjaliku juriidilise analüüsi, mille alusel määratletakse võimaliku esitatava nõude õiguslikud alused ja sisu.

"Eestile läks pea 55 aasta jooksul siit üle käinud massiliste inimsusevastaste kuritegude laine hinnanguliselt maksma 180.000 eestlase hukkumise või lahkumise kodumaalt," teatas justiitsministeeriumi pressiesindaja.

Valitsus peabki oluliseks võimaliku kahjutasunõude esitamist seoses inimkahjudega, mis on tekkinud Nõukogude Liidu repressiivorganite Eestis toime pandud inimõiguste rikkumiste, inimsusevastaste ja sõjakuritegude tagajärjel.

Justiitseminister Ken-Marti Vaheri sõnul on see Eesti rahvaarvu arvesse võttes väga ja liiga suur arv.

"Ideoloogiliselt represseeriti Eesti vabariiki ennast, sest Eesti kodanikke, Eesti intelligentsi represseeriti ja hävitati just nimelt Eesti riigi olemasolu ja seda riiki toetanud meelsuse olemasolu tõttu. Seega on Eestil õigus esitada Vene föderatsioonile kui NSV Liidu jätkajariigile kahjutasunõue omaaegse ränga õigusrikkumise eest."

Ministeeriumi hinnangul on rahvusvahelisest praktikast heaks eeskujuks Saksamaa, kes maksab kahjukannatajatele hüvitisi natsionaalsotsialistide võimuloleku ajal ja Teise maailmasõjas toime pandud natsikuritegude eest.  BNS

28 Detsember 2004
  Kommentaarid