Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kinnipeetav nõuab vanglalt ligi 80 miljonit krooni
Tartu vangla kinnipeetav Enn Soots nõuab vanglalt kohtu kaudu tema tervise kahjustamise eest 5,1 miljonit eurot ehk 79.797.660 krooni valuraha.

Kinnipeetav Soots (47) on seisukohal, et vangla on vastutav tema tervise halvenemises, sest mullu jaanuaris jättis vangla mehe arstiabita, ei andnud talle tema tervislikule seisundile vastavat toitu ning paigutas ta kartserisse. Samuti võttis vangla mullu juulis läbiotsimisel ära tema ravimid.

Sootsi esindaja Lembit Auväärt tegi kohtule taotluse määrata vangile meditsiiniline komisjonekspertiis kohtuarstlikus ekspertiisibüroos ning vaegurluse astme tuvastamiseks vaegurluse ekspertiisi komisjonis.

Kohus teeb Sootsi esindaja taotluse kohta otsuse 12. jaanuaril.

Samuti nõuab Soots kohtus Tartu vangla tegevuse ebaseaduslikuks tunnistamist temalt 13 suitsupaki konfiskeerimisel.

Mullu oktoobris avastasid vanglatöötajad läbiotsimisel Sootsilt 23 pakki sigarette, millest 13 võeti ära. Vangla karistas Sootsi liigsete suitsupakkide omamise eest noomitusega.

Sootsi arvates jättis vangla suitsupakke konfiskeerides ta ilma tema eraomandist ning karistas teda alusetult noomitusega.

Selle kaebuse kohta langetab kohus otsuse 12. jaanuaril.

Varem on Soots nõudnud kohtus tulutult riigilt kümneid miljoneid kroone, kuna karistusregistris olid tema kohta ekslikud andmed.

Sootsi nõue riigi vastu oli kokku 502.000 eurot ehk 7.856.300 krooni. Sootsi hinnangul oleks pidanud riik maksma kinni talle ekslike andmetega tekitatud kahju ning hüvitama tema alusetult vanglas pidamise.

Riigilõivuseaduse järgi oleks pidanud Soots hagi esitamisel maksma kolm protsenti nõutavast summast riigilõivu, kuid kohus vabastas mehe selle tasumisest, kuna ta on maksujõuetu.

Soots põhjendas oma nõuet, et tema vanglas viibimise ajal on tal süvenenud tervisehäired: tal on kõrge vererõhk, maohaavad ning südamehaigus.

Kuni 2003. aasta 27. augustini olid karistusregistris ekslikud andmed, et Soots on süüdi mõistetud salajases varguses, kuigi tegelikult mõistis Tartu rajooni rahvakohus ta selles süüdistuses 1990. aasta juulis õigeks.

Sootsi arvates on ekslikud andmed karistusregistris mõjutanud ka talle 1998. aasta aprillis muude kuritegude eest määratud vanglakaristust, mistõttu ta on enda hinnangul vanglas alusetult.

1998. aasta aprillis mõistis Tartu maakohus Sootsi ühe inimese surnukspeksmise ja muude vägivallategude eest 10 aasta ja 11 kuu pikkuse vanglakaristuse.  BNS

05 Jaanuar 2005
  Kommentaarid