Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

USA: Euroopas kasvab juudivaenulikkus
Euroopas kasvab juudivaenulikkus ning sellele tuleb jõuliselt vastu astuda, teatas USA kolmapäeval esitatud raportis.

Välisministeerium märkis esimeses antisemitismi aastaraportis, et uued kallaletungid on destabiliseerinud juudi kogukondi kogu maailmas.

"Üha enam üksteisest sõltuvas maailmas on juudivaenulikkus talumatu koorem," öeldi raportis, kus märgiti ka miljonite juutide hävitamist holokaustis.

Välisministeerium ütles, et pärast juudivaenulike juhtumite arvu vähenemist Teise maailmasõja järel on see näitaja viimastel aastatel taas kasvama hakanud.

"Juudivaenulike vahejuhtumite arvu sagenemine ja tõsisemaks muutumine alates 21. sajandi algusest, eriti Euroopas, on sundinud rahvusvahelise kogukonna pöörama suuremat tähelepanu antisemitismi küsimusele," lisati raportis.

"Viimastel aastatel on rünnakud muutunud sihiteadlikumaks, nende korraldajatel tundub olema kindel soov rünnata juute ja judaismi. Need kallaletungid on häirinud juudi kogukondade ohutustunnet ja heaolu."

Dokumendis märgiti, et juudivaenulikkus on märkimisväärselt tõusnud Euroopas.

Euroopa Liidult ja üksikutelt riikidelt saadud dokumentide põhjal tõstetakse USA välisministeeriumi raportis esile Belgiat, Suurbritanniat, Prantsusmaad, Saksamaad ja Hollandit, kus taoliste intsidentide arv on oluliselt kasvanud.

"Lääne-Euroopas moodustavad traditsioonilised paremäärmuslikud rühmitused valdava osa rünnakutest juutide ja nende omandi vastu; ülejäänud vahejuhtumite eest vastutavad üha enam mosleminoored."

"See trend ilmselt püsib, kuna moslemite arv Euroopas kasvab jätkuvalt, nende haridustase ja majanduslikud väljavaated jäävad aga piiratuks," lisati dokumendis.

Ida-Euroopa riikide seas tõstetakse esile juudivaenulikkust Venemaal ja Valgevenes.

Juutide kalmistuid rüvetatakse, sünagooge rünnatakse, kuid USA raportis juhitakse tähelepanu ka meedia ja haritlaste kasvavale vaenulikkusele juutide vastu.

Kuna paljud juudid on viimastel aastakümnetel lahkunud Lähis-Idast, välja arvatud Iisraelist, ja Põhja-Aafrikast, siis on seal vähem teateid juutide vastu suunatud tegevusest.

USA välisministeeriumi raportis kritiseeriti siiski Süüriat juudivaenulikkuse toetamises meedia kaudu.

"Ametlik ja riigi toetatud meedia antisionistlik propaganda kasutab tihti holokausti terminoloogiat ja sümboleid, et näidata Iisraeli ja tema liidreid deemonitena," lisati dokumendis.

Raporti põhjal on maailmas neli peamist antisemitismi allikat.

"Traditsiooniline juudivaenulik eelarvamus, mis on püsinud Euroopas ja veel mõnes riigis maailma teistes piirkondades sajandeid. See hõlmab rahvusäärmuslasi ja teisi, kes väidavad, et juudikogukond kontrollib valitsusi, meediat, rahvusvahelist äri ja finantsmaailma."

"Tugev Iisaeli-vaenulik arvamus, mis ületab Iisraeli poliitika objektiivse kriitika ja juudivaenulikkuse vahelise piiri."

"Juudivaenulikkus, mida väljendavad mõned Euroopa kasvavad moslemikogukonnad. See põhineb pikaajalisel antipaatial nii Iisraeli kui juutide vastu, samuti moslemite vastuseisul arengutesse Iisraelis ja okupeeritud territooriumidel ning hiljuti ka Iraagis."

"Kriitika USA ja globaliseerumise vastu, mis laieneb Iisraelile ja juutidele üldiselt, keda samastatakse mõlemaga."

USA kongress võttis oktoobris vastu seaduse, mis andis välisministeeriumile korralduse valmistada ette aastaraport juudivaenulikkusest maailmas.

Välisministeerium avaldas korraldusele vastuseisu, kartes, et raport suurendab islamimaailmas tunnet, et USA on moslemite suhtes vaenulik ja eelistab Iisraeli.

AFP - BNS

06 Jaanuar 2005
  Kommentaarid