Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Jõks: Kabala elanike arvamust küsiti õiguspäraselt
Õiguskantsler Allar Jõksi hinnangul on Järvamaa Kabala valla elanike arvamus liitumise kohta Lõuna-Järvamaa suurvallaga saadud õiguspärasel viisil.

Jõks saatis kolmapäeval vastuse Kabala valla elaniku Enno Rohelpuu kaebusele, milles mees küsis hinnangut selle kohta, kas liitumisteemaline küsitlus korraldati Kabalas õigesti või mitte.

Õiguskantsler kirjutas, et elanike küsitluse tulemus pole erinevalt rahvahääletuse tulemusest riigi- või kohaliku omavalitsuse organile õiguslikult kohustav ja seisneb üksnes küsitluses osalenute arvamuse väljaselgitamises, teatas Kuma raadio.

Kabala volikogu kiitis heaks ühinemise Türi linna ning Oisu ja Türi vallaga. Volikogu otsuse õiguspärasus ei sõltu elanike arvamuse väljaselgitamise tulemustest. Kabala volikogu oli õigustatud otsust vastu võtma ning seepärast leidis Jõks, et nimetatud otsus on kooskõlas kehtiva õigusega.

Rohelpuu on Kuma raadiole öelnud, et ei aktsepteeri vallavalitsuse korraldatud rahvaküsitlust, kuna pärast avalikel koosolekutel toimunud hääletusi jätkati häälte kogumist vallamajas sellest inimesi teavitamata.

Tema pöördumise ajendas asjaolu, et rahvakoosolekutel toetas 106 inimest ühinemist kunagise Pilistvere kihelkonna omavalitsute ja 67 Türi ümber kujuneva suurvallaga. Türi pooldajate ülekaalu tagas vallamajas asunud hääletuskast, kuhu laekus 46 toetushäält Türi variandile ja viis liitumisele Pilistvere suunaga. Türi pooldajate koguarv oli seega 113, teist suunda toetas 111 inimest.

Jõks nentis, et Kabala volikogu augusti istungi protokollis on kirjas, et elanikud saavad oma arvamust avaldada kuni järgmise volikoguni ka vallamajas.

Järelikult oli volikogul õiguskantsleri hinnangul olemas soov lasta inimestel hääletada ka vallamajas. Valla poolt koostatud rahvaküsitluse juhendi järgi tehti külakoosolekute hääletustulemus kindlaks iga koosoleku lõpul ja vallamaja hääletuskasti laekunud hääletustulemus volikogu istungil.

Just need hääled, mis olid laekunud vallamajas asuvasse hääletuskasti, loeti 30. septembri volikogu istungil üle.

Jõks leidis kõiki asjaolusid arvestades, et elanike arvamuse väljaselgitamisprotsessis pole Rohelpuu õigusi rikutud.

Vaidlus Türi ümber kujuneva suurvalla loomise üle on kestnud pikka aega. Vastava ettepaneku tegi mullu märtsis Türi linnavolikogu. Türi ja Oisu vald võtsid ühinemisettepaneku kiiresti vastu, Kabalas tekkis vaidlus, kas ühineda Lõuna-Järvamaa suurvalla või endisse Pilistvere kihelkonda kuuluva Põhja-Viljandimaa omavalitsustega. BNS

13 Jaanuar 2005
  Kommentaarid