Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tormijärgsetel päästetöödel osales üle 200 kaitseliitlase
Möödunud nädalal lõpus Eestit tabanud tormi järgsetel päästetöödel osales kokku 264 kaitseliitlast, Kaitseliidu ülem major Benno Leesik hindab kaitseiitlaste panust tormikahjudega võitlemisel heaks.

Kaitseliidu malevad said tormihoiatuse laupäeva pärastlõunal, mille järel seadis iga malev valmisolekusse vähemalt rühma suuruse üksuse.

Kaitseliidu ülema major Benno Leesiku sõnul võib kaitseliitlaste panust tormikahjudega võitlemisel hinnata heaks.

"Me olime aegsasti valmis ja vajadusel tegutsesime operatiivselt. Eriti väärtuslikuks osutusid üleujutatud piirkondades Kaitseliidu veokid MB Unimog, milleta oleks kohati päästetööd olnud mõeldamatud," ütles Leesik BNS-ile..

Kaitseliidu ülema hinnangul tegutsesid ka maakondlikud kriisikomisjonid hästi.

"Kaitseliidu eestvedamisel viimastel aastatel läbi viidud kriisireguleerimisalased koolitused maavanematele on sellele ilmselt samuti kaasa aidanud," märkis Leesik.

Pärnus ja Pärnumaal osales pääste- ja taastamistöödel kokku 106 Pärnumaa maleva ja 64 Tartu maleva kaitseliitlast. Kasutusel olid 13 Pärnumaa maleva ja neli Tartu maleva transpordivahendit, lisaks neli Tartu kaitseliitlaste paati.

Kaitseliitlased osalesid inimeste päästmisel ja evakueerimisel üleujutatud hoonetest, politsei, kiirabi- ja päästeteenistuse abistamisel transpordiga ja tormikahjustuste kõrvaldamisel. Tegeleti ka joogivee veoga kahjustatud maapiirkondadesse ja generaatoritega oluliste objektide eletrienergia varustamisel. Kokku evakueerisid kaitseliitlased ligi 300 inimest.

Haapsalus ja Läänemaal osales tormikahjude likvideerimisel 48 Lääne maleva kaitseliitlast seitsme transpordivahendiga. Saaremaal Kuressaares osales 22 Saaremaa maleva kaitseliitlast.

Lääne-Virumaal Tamsalus tagas Kaitseliidu Viru malev generaatoriga elektrivarustust raskesti haige inimese tarbeks kuni teisipäevani. Lisaks edastas Viru maleva korrapidamisteenistus avatud kriisitelefonilt kodanike infot elektrisüsteemide riketest Eesti Energiale. Viru malev korraldas ka Lääne-Virumaa kriisikomisjoni toitlustamist, tegevusse oli kaasatud 12 kaitseliitlast.

Valgamaal oli tormijärgselt töös kuus kaitseliitlast ühe sõidukiga, aidates tuulekahjustusi likvideerida Otepää piirkonnas. Võrumaal osales taastamistöödel samuti kuus kaitseliitlast ühe veokiga.  BNS

13 Jaanuar 2005
  Kommentaarid