Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

KIKi nõukogu jagas projektitoetused
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu jagas 2005. aasta esimeses taotlusvoorus keskkonnaprogrammi raames projektitoetusteks 294,2 miljonit krooni. Kokku toetati 552 projekti.

Keskkonnaprogrammi raames jagati toetusi 7 kategoorias: keskkonnateadlikkus, veekaitse, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, kalandus ja keskkonnakorraldus (sh välisõhtukaitse, maapõu ja tehnika).

Keskkonnateadlikkuse vallas jagati toetust 279 projektile kokku 18,5 milj kr ulatuses. Ühtede suuremate toetustena said 855 tuhat krooni Eestimaa Puhtaks MTÜ projekt *Prügi kotti" ja veidi üle 800 tuhande krooni Tallinna Linnuklubi MTÜ ettevalmistustööde jaoks SA Põhjaranniku Keskkonnakooli rajamisel.

Veekaitse osas jagati toetust 40 taotlejale 78 miljoni krooni ulatuses. Teiste hulgas eraldati edaspidisteks üleujutusteks valmisoleku parandamiseks 1,3 miljonit krooni TTÜ Meresüsteemide Instituudile mereprognooside süsteemi HIROMB käivitamiseks Eestis ja Ida-Virumaa liigvee probleemidega seotud uuringute läbiviimiseks Järve Biopuhastus OÜ-le 1,8 miljonit krooni. Suurima toetuse 12,3 mil kr osaliseks sai OÜ Salme SVK, et rajada Nasva-Salme kanalisatsioonitorustik kogu sealse rannikupiirkonna reovee täielikuks käitlemiseks.

Jäätmekäitluse vallas jagati toetusrahana 23 projektile kokku ligi 90 milj kr. Kõige suurema summaga, 35,7 milj kr toetati ASi ÖkoSil Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitselist saneerimist .

Looduskaitse osas said toetust 129 projekti 37 milj kr ulatuses. Sellest summast näiteks 2 miljonit krooni investeeritakse karuputke võõrliikide pikaajalise tõrjestrateegia rakendamisse. Ühe suurema projektina rajatakse Räpina poldri linnuhoiualale püsimärgala.

Keskkonnakorralduse vallas jagati toetust 43 projektile kokku 31,4 milj krooni. Toetati näiteks 1,4 miljoni krooniga Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-d kiirgusohutuse tagamiseks kiiritusravis, GEOGuide Baltoscandia MTÜ-d (240 000.-) geoloogia avastusõppe ja geoturismi arendamiseks Soome lahe kallastel ja TTÜ Põlevkivi Instituuti (1,45 milj kr) projekti *Põlevkivi õlitööstuse parima võimaliku tehnika seni kirjeldamata osad" elluviimiseks.

Metsanduse ja jahinduse osas jagati 74 projekti vahel 16,7 milj kr. Näiteks sai 6 milj kr toetuse SA Erametsakeskus erametsaomanike ühistegevuse toetamiseks. Jahinduses toetati peamiselt piirkondlike jahimeeste seltse mitmete erinevate projektide elluviimiseks.

Kalanduse vallas said 38 projekti kokku 21 milj kroonise toetuse osaliseks. Neljale projektile sai kokku ligi 800 tuhande kroonise toetuse Tartu Ülikooli Mereinstituut töönduskalade ja noorjärkude, hüljeste mõju kalandusele, kalade kudeala ja rändtee ning Eesti väikesaarte kalanduse arenguperspektiivide uurimiseks.

Rahastamistaotlusi laekus veidi rohkem kui kaks korda suurema summa eest, kui oli võimalik projektide toetamiseks jagada.
17 Veebruar 2005
  Kommentaarid