Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Justiitsminister arutab Reformierakonnaga kuritegevuse mõõdikuid
Täna hommikul kohtub justiitsminister Ken-Marti Vaher Reformierakonna Riigikogu fraktsiooniga ning selgitab kriminaalasutuste 2005. aasta eesmärkide projekti kohta.

"Kuritegude uurimist puudutavate mõõdikute esimesena kasutuselevõtmise au Eestis ei kuulu paraku mulle," rõhutab justiitsminister kohtumisel. "Kohtusse saadetavate kriminaalasjade arvu kasutas rahandusminister Siim Kallase vastutusalas tegutsenud Tolliamet juba 2001. aastal, mil plaan nägi ette 15 kriminaalasja ja seega vähemalt sama arvu süüdistatavate kohtusse saatmise. Täpselt samasugune planeerimine jätkus minister Harri Õunapuu juhtimise all. Ainus erinevus Kallase plaani ja praeguse projekti vahel on see, et esimeses planeeritakse kätte saada salakaubavedajaid ja maksupettureid, teises narkokaupmehi ja korruptante."

Justiitsminister toob ka välja, et eesmärkide seadmine õiguskaitseasutustele on arenenud demokraatiaga riikides üldlevinud - seda on kasutanud naaberriik Soome ning ka Suurbritannia, Holland jt.

"On kahetsusväärne, et see eesmärkide projekt on sattunud väärtõlgenduste objektiks. Loodan, et tekkinud arutelu on aidanud välja selgitada ühiskonna ootusi kuritegevusvastases võitluses," kommenteerib minister. "Minu kui justiitsministri kohus on seista õigusriigi eest. Väited vahistamisplaanide, nimekirjade või süütuse presumptsiooni rikkumise kohta ei vasta vähimalgi määral tõele. Õiguskaitseametkondades välja töötatud eesmärkide projekt on minu hinnangul õigustatud ja vajalik tõhusaks kuritegevusvastaseks võitluseks. Olen jätkuvalt valmis seda dokumenti vajadusel põhjalikumalt tutvustama ning teie ja teiste asjast huvitatutega üle vaatama.

Leian, et riigiasutuste tegevuse planeerimine ei ole mitte ainult põhiseadusega kooskõlas, vaid põhiseadusest tulenevalt kohustuslik."

Justiitsminister vastas ka seitsme riigikogu liikme avalikule kirjale, vastuse koos lisadega leiate justiitsministeeriumi koduleheküljelt www.just.ee.


Ave Mellik
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
16 Märts 2005
  Kommentaarid