Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Peatselt jõustuvad uued tööajanormid auto- ja bussijuhtidele, kasutusele tulevad digitaalsed sõidumeerikud
Vabariigi Valitsus kiitis neljapäeval, 17. märtsil toimunud istungil heaks ja otsustas saata Riigikogule menetlemiseks liiklusseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt saab hiljemalt käesoleva aasta 4. augustist kasutusele võtta digitaalsed sõidumeerikud. Seadusemuudatus sätestab ka autojuhtide töö- ja puhkeaegadele erinormatiivid.

Digitaalsed sõidumeerikud võetakse kasutusele vähemalt 3,5tonnise registrimassiga tarbesõidukitel, samuti üle üheksa istekohaga bussidel. Uutel sõidumeerikutel asenduvad paberkettad digitaalse andmesalvestusega. Seade võimaldab senisest täpsemalt fikseerida nii juhi töö- ja puhkeaega, läbisõitu kui ka kiirust.

Digitaalne sõidumeerik on kohustuslik sõidukitele, mille esmane registreerimine toimub peale 04. augusti 2005.a., kasutuselolevate mehaaniliste sõidumeerikute ümbervahetamise kohustust ei ole. Jätkuvalt ei ole sõidumeerik kohustuslik sõidukile, mis on valmistatud enne 1. jaanuari 1985. a, kuid eeldusel, et sõidukit ei kasutata veose- või sõitjateveol tasulise teenuse osutamisel.

Digitaalse sõidumeeriku kasutuselevõtuks on vajalik lahendada sõidukikaartide tootmise ja väljaandmise küsimused. Erinev kaart on vajalik nii veokijuhil, firmal, kontrollorganil ehk politseil kui ka töökojal. Sõidumeeriku kaart võimaldab kasutaja kindlakstegemist, andmete salvestamist ja säilitamist. Kaarte hakkab väljastama Riiklik Autoregistrikeskus (ARK).

Seadusemuudatus toob ka autojuhtidele uued tööaja normatiivid, mille kohaselt juhi keskmine iganädalane tööaeg koos ületundidega ei või ületada 48 tundi. Samas lubatakse teatud tingimustel iganädalast tööaega pikendada kuni 60 tunnini. Euroopa Liidu direktiivist tulenevate sätete rakendamine on ühelt poolt vajalik ettevõtjatele Euroopa Liidu veoturul konkurentsis püsimiseks, teisalt kaitseb see senisest paremini töövõtjate ehk autojuhtide huve.

Liiklusseaduse muutmise seaduse ettevalmistamise peamiseks põhjuseks on vajadus viia see kooskõlla uute Euroopa Liidu õigusaktidega, mille eesmärgiks on liiklusohutuse tõstmine, sotsiaalsed tagatised ja vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste loomine.

Seadusemuudatuse väljatöötamises osalesid esindajad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Sotsiaalministeeriumist, Siseministeeriumist, Riiklikust Autoregistrikeskusest, Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonist, Autoettevõtete Liidust ja Eesti Ametiühingute Keskliidust.

VNL-Online
17 Märts 2005
  Kommentaarid