Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vabariigi President tunnustas noori ajaloo-uurijaid
President Arnold Rüütel osales täna Tartus õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde konkursi lõpetamisel ja pöördus noorte uurijate poole tervituskõnega.

Riigipea märkis oma kõnes, et tegelikult teeme me kõik ja iga päev ajalugu, kuigi hinnata oskame seda alles mingi aja möödudes. “Tänased ajalehelood, õppekavad või sõnavara võivad tulevastele uurijatele anda sama olulist teavet kui näiteks keskaegsed ürikud. Küllap tajusite ka oma uurimistöid tehes, et inimeste igapäevaelu on ajaloo seisukohalt väärtuslik allikas ning nendeks inimesteks võivad olla meie endi lähedased või teised kaasaegsed,” kõneles president Rüütel.

Vabariigi Presidendi sõnul on tänaste õpilaste põlvkond enamasti sündinud taas vabas Eestis, kus nad võisid pühenduda ainult õppimisele. “Olete õnnelik põlvkond, sest viimased tosin aastat on olnud meie riigis üksnes ehitamise aeg ning teie olete saanud seda näha ja kaasa teha. Osa nähtust leidis jäädvustamist teie uurimistöödes. Nõnda olete andnud oma panuse eesti kultuuri- ja ajalukku, mille eest me kõik siin maanurgas vastutust kanname,” nentis riigipea.

Tänavuse, järjekorras kuuenda ajalookonkursi kuulutas Vabariigi President patroonina välja 1. septembril 2004. Konkursi teemaks oli “Igapäevaelu 20. sajandi Eestis”.

Keskkooli vanuseastmes võitis esimese auhinna Lähte Gümnaasiumi õpilase Marilin Ivaski (juhendaja Evi Uus) võistlustöö “Uimastite tarbimine koolis” eest. Teise koha sai Meree Punab Saaremaa Ühisgümnaasiumist (juhendaja Leili Poopuu), kelle töö kandis pealkirja “Taišeti vangilaagrist saadetud kirjadest ja repressiivorganite tööst Eestis” ning kolmanda koha Karksi-Nuia Gümnaasiumi õpilane Marju Veevo (juhendaja Marika Mäekivi) võistlustööga “Ühe perekonna igapäevane toimetulek sõjajärgsetel aastakümnetel”.

Põhikooli taseme esimene koht jäi välja andmata. Teise koha pälvis Aleksandra Šilova Jõhvi Gümnaasiumist (juhendaja Voldemar Berelkovski) võistlustööga “Huvitegevus ja traditsioonid Jõhvi Gümnaasiumis 20. sajandil”. Kolmanda koha vääriliseks tunnistati Reeli Viikberg Tallinna Vanalinna Haridusgümnaasiumist (juhendaja Krista Nõmmik) võistlustööga “Mängudest ja mänguasjadest 1950.-1970.aastatel” ja Madis Hurt Lähte Ühisgümnaasiumist (juhendaja Viivi Rohtla), kelle töö kandis pealkirja “20. sajandi laste lapsepõlv”.

Õpilaste ajaloo-uurimuste võistluse eesmärgiks on rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise sideme ja järjepidevuse hoidmine, õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine ning õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine. Võistlust korraldavad Eesti Ajalooõpetajate Selts ja Körberi Sihtasutus Saksamaal. Rahalised auhinnad andis ˛ürii ettepanekul Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu, auhinnaraamatud Haridus- ja Teadusministeerium.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
14 Mai 2005
  Kommentaarid