Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rohkem inimlikkust ja mõistmist
Käesoleva aasta aprillikuu lõpus sai Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool ametliku kinnituse, et kooli sotsiaaltöö õppekava on akrediteeritud.

Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli külastas märtsi lõpul sotsiaaltöö õppekava akrediteerimise raames rahvusvaheline ekspertkomisjon, kuhu kuulusid sotsiaaltöö valdkonna juhtivad spetsialistid Suurbritanniast, Soomest ja Lätist ning Kõrghariduse Hindamise Nõukogu poolt vaatlejana Tallinna Ülikooli prof Aleksander Pulver.

Kahe päeva jooksul tutvuti akrediteeritava õppekavaga ja tema rakendamisega praktilises õppetöös, üliõpilaste ja õppejõududega, õppekorraldusega, õppekeskkonna seisundiga ning muude oluliste asjaoludega, olles eelnevalt läbitöötanud kooli poolt esitatud põhjaliku eneseanalüüsi aruande. Ekspertkomisjoni aruanne koos ettepanekuga õppekava täisakrediteerimiseks edastati Kõrghariduse Hindamise Nõukogule, mis otsustas ühehäälselt akrediteerida sotsiaaltöö õppekava.

Akrediteerimiseks nimetatakse keskharidusjärgse õppekava perioodilist enesehindamist koos erapooletu välisekspertiisiga, veendumaks, et seatud õppeeesmärgid saavutatakse ja akrediteerimisorganite poolt sätestatud normatiivid täidetakse. Akrediteerimist tuleb mõista pideva hindamisprotsessina, mille eesmärgiks on õppeprotsessi kvaliteedi ja efektiivsuse määratlemine ning pidev parendamine. Akrediteerimisel antakse hinnang, kas õpetus vastaval erialal ja õppekaval vastab kõrgharidusstandardile.

Mida annab koolile, vastaval erialal õppivatele üliõpilastele ja vilistlastele õppekava akrediteering? Olgugi, et akrediteerimine ei ole täna kohustuslik, on ta oluline igale koolile, kes soovib säilitada konkurentsivõimelist positsiooni kõrgharidusmaastikul. Tänu akrediteerimisele süveneb ja areneb koolis kvaliteedikindlustuse süsteem ning hoogustub sidemete loomine Eesti ja teiste riikide kõrgkoolide vahel. Kõrgkooli lõpetajad saavad riiklikult tunnustatud diplomid ja on seeläbi konkurentsivõimelisemad tööturul. Akrediteerimine on kindlasti abiks abiturientidele edasiõppimise valikute tegemisel. Kokkuvõttes võib öelda, et akrediteeritud õppekava näitab õpetuse kvaliteeti koolis.

Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli pere tunneb siirast heameelt selle üle, et meie sotsiaaltöö eriala õppekava ja töötulemusi on kõrgelt hinnatud. Peame seda õppekava sisu, õpetamise kvaliteedi, praktikakorralduse, toetava võrgustiku ja õpikeskkonna arendamise tunnustuseks. Oleme uhked oma traditsioonidele ja vilistlaste-poolsele positiivsele tagasisidele. Samas täname ekspertkomisjoni põhjaliku töö ja konstruktiivsete järelduste eest. Tehtud ettepanekuid järgime õppekava ja ka kooli edasisel arendamisel. Arvame, et oleme andnud ja anname ka edaspidi regioonile kui ka kogu Eestile tublisid spetsialiste.

Kasutan siinkohal head võimalust ja tänan veelkord kogu Mõdriku kooliperet, üliõpilasi, vilistlasi, tööandjaid, praktikaasutusi, maavalitsust ja kõiki toetajaid hea meeskonnatöö ning kõrge tunnustuse saamisele kaasaaitamise eest.

Akrediteering näitab kvaliteeti!

Helle Noorväli
Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli direktor
15 Mai 2005
  Kommentaarid