Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

KMA hakkab välja andma turvalisemaid meremehe dokumente
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (KMA) hakkab alates 1. juulist 2005 välja andma uue vormiga meremehe teenistusraamatuid ja meresõidutunnistusi.

Uued meremeeste dokumendid vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud võltsimisvastastele nõuetele. Näiteks välistab uute turvaelementide kasutuselevõtt võimaluse asendada teenistusraamatu kasutaja fotot või võltsida dokumendil olevat pitsatijäljendit. Ühe uuendusena märgitakse alates 1. juulist 2005 meremehe teenistusraamatusse ja meresõidutunnistusse kasutaja sünnikoht riigi täpsusega, mis varem märgiti valla või linna täpsusega.

Meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus on isikut tõendavad dokumendid, mis on ette nähtud riigipiiri ületamiseks ning võimaldavad meremehe liikumist laevale ja tagasi. Meremehe teenistusraamat väljastatakse Eesti kodanikust meremehele. Meresõidutunnistus väljastatakse Eestis elamisluba omavale välismaalasele, meresõidutunnistuse kehtivusaeg ei tohi ületada välismaalasele antud elamisloa kehtivusaega. Meresõidutunnistus ja meremehe teenistusraamat vastavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni "Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta" nõuetele, dokument antakse taotlejale tema taotluse alusel.

Kõik varem välja antud meremehe teenistusraamatud ja meresõidutunnistused jäävad kehtima nende kehtivusaja lõpuni.

2004. aastal väljastas Kodakondsus- ja Migratsiooniamet 1478 meremehe teenistusraamatut ja 678 meresõidutunnistust. 2005. aasta esimesel poolel 502 meremehe teenistusraamatut ja 847 meresõidutunnistust.


VNL-Online
30 Juuni 2005
  Kommentaarid