Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valitsus kiitis heaks kaks uut omavalitsusüksust
Vabariigi Valitsus kiitis täna, 30. juuni, istungil heaks regionaalminister Jaan Õunapuu esitatud kaks määruse eelnõu, kus taotleti haldusterritoriaalse korralduse muutmist kuue kohaliku omavalitsuse üksuse osas.

Regionaalminister tõdes, et õigusaktides sätestatud tähtaegu arvestades on kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisprotsess käesolevaks aastaks lõppenud.

"Ehkki sellel aastal ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemiste üldarv - kaheksa - ei ole suur ja sellesse protsessi on haaratud 22 omavalitsusüksust, on tulemus igati rahuldav. Et riik on rõhutanud kohaliku omavalitsuse vabatahtliku ühinemise printsiibi tähtsust, tuleb avaldada heameelt selle üle, et kõik ühinejad on jõudnud positiivse lõpptulemuseni oma vaba tahte väljendusena ja tegelikkuses juba pikaajaliselt toiminud koostöö tulemusena," ütles regionaalminister Jaan Õunapuu.

"Olen arvamusel, et väikeste omavalitsuste ühinemisel muutub antud piirkond ühtsemaks ja selle arengu suunamine toimub kompaktsemalt, tõuseb haldussuutlikkus, volikogude roll arengu suunamisel muutub kaalukamaks, kasvab oluliselt omatulude laekumine, vähenevad administratsiooni halduskulud ja kasvavad investeeringud infrastruktuuride arendamiseks. Lisaks võimaldab ühinenud valdade suurem tulubaas paremini katta omaosaluse Euroopa investeeringute programmides, "lisas Jaan Õunapuu.

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel moodustub Harju maakonnas 4764 elanikuga Kuusalu valla ja 1975 elanikuga Loksa valla baasil 6739 elanikuga Kuusalu vald.

Järva maakonnas moodustub Türi linna, Türi valla, Oisu valla ja Kabala valla ühinemisel Türi vald, mille elanike arvuks kujuneb 11629. Senini elab Türi linnas 6543 inimest, Türi vallas 2637, Kabala vallas 1045 ja Oisu vallas 1404 inimest.

Kärt Einlo
Pressinõunik
30 Juuni 2005
  Kommentaarid