Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Suvepealinna politsei ja linnavalitsuse ühisnõupidamine

Täna, 6. juulil said Pärnu politseimajas ühisnõupidamisel kokku Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu politseiosakonna ja Lääne Politseiprefektuuri juhtkonna esindajad, et üheskoos arutada suvepealinnas turvalisuse tagamisel esilekerkinud probleeme ning leida neile ühiselt lahendused.

Kõne all olid Pärnu linna videovalve, avaliku korra tagamise ja rannapiirkonnas parkimisega seonduvad teemad.

Tõdeti, et senine videovalve on end õigustanud, sest käesoleval aastal on valvesüsteemi abil avastatud 59 õiguserikkumist. Koostöös turvafirmaga Falck on lähipäevil oodata ka täiendavate kaamerate töölerakendumist rannas ja Mai tänava piirkonnas.

Avaliku korra mõistes oli eelkõige kõne all turvalisuse tagamine Pärnu kesklinna ja ranna piirkonnas, kus suveperioodil on tavapärasest enam inimesi ja sellest tulenevalt ka suurem oht õiguserikkumiste toimepanemiseks. Pärnu politseiosakonna korrakaitsetalituse komissar Sander Peremees märkis, et kuni suvitushooaja lõpuni on plaanis töös hoida ka nn öised jalgsipatrullid, eelkõige kohtades, kus liigub rohkem rahvast, aga ka parkides ja teistes kohtades, mida peetakse riskiohtlikumateks.
Selgituseks linnapea Ahti Kõo küsimusele, miks ei kasutata nii nagu mõned aastad tagasi patrullimisel rohkearvuliselt politseikadette, vastas politseiprefekt Priit Suve, et muutunud õppetöö korraldus ei võimalda seda, kuna õppurid praktiseerivad oma tulevases töökohas. Politseiprefekt lisas, et vaatamata sellele, et mitmed ametikohad on täitmata, annab politsei endast parima, et olla tagamas avalikku korda. Ka kõrgemad politseiametnikud, kes varem täitsid valdavalt juhtimise funktsioone, on võimalikult palju ise tänaval patrullimas.

Juttu tehti ka suvepealinna öörahu küsimuses. Ühiselt tõdeti, et päris rahul ei saa kõik kunagi olema, sest osa inimesi ootab suvituslinnast pidevat melu, teised aga rahu ja vaikust. Linnapea Ahti Kõo märkis, et avalike ürituste lubade väljastamisel arvestatakse Pärnu linna avaliku korra eeskirjas sätestatuga ning püütakse leida kuldne kesktee: võimaldada korraldada erinevaid üritusi, kuid arvestada kindlasti ka rahulikult puhata sooviva elanikkonna ootustega. Öörahu rikkumiste kohta ootab teateid politsei ning reageerib esimesel võimalusel. Viimatiöeldu selgituseks märkis Pärnu politseiosakonna ülemkomissar Tarmo Kohv, et väljakutsed teenindatakse prioriteetide järgi: eelkõige need lahendatakse olukorrad, kus on tegemist vahetu ohuga inimese elule või tervisele, seejärel järgmised, kuid ühelegi väljakutsele ei jäeta reageerimata.

Konkreetselt oli kõne all mootorsõidukite liiklemine kesklinnas Rüütli tänaval. Tegemist on jalakäijate alaga, kus peale operatiivsõidukite ja hooldusmasinate keegi mootorsõidukitega liigelda ei tohiks. Käesoleva ajani oli suusõnaline kokkulepe, et hommikutundidel lubatakse erandkorras sissesõit eelnimetatud tänavale kaupa transportivale tehnikale, kuid see on tekitanud vääritimõistmist ja segadust. Abilinnapea Mart Viisitamm teatas, et Rüütli tänavale on tellitud liikluskorraldusvahendid, mis paigaldatakse järgmise nädala jooksul ning linnavalitsus väljastab load neile, kellele kaubandustegevusega seoses on vajalik sõitmine jalakäijate alale.

Mõlema osapoole esindajad leppisid kokku, et jätkatakse ühisnõupidamistega. kohtumiste sageduse määrab esilekerkinud probleemide ja teemade aktuaalsus ning rohkus.

Heakskiitu leidis linnapea Ahti Kõo ettepanek, kutsuda aktuaalsete teemade käsitlemisel politsei ja linnajuhtide vestlusringi ka ajakirjanduse esindajad, et tagada kohene vastamine täiendavatele küsimustele.

VNL-Online
06 Juuli 2005
  Kommentaarid