Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti Iseseisvuspartei ultimaatum Riigikogule, 15. juuni
SI avaldab teadete levitajate soovil ka Iseseisvuspartei 15. juuni pöördumises (Pöördumine Riigikogu poole seoses Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimisega) sisalduvad nõuded, mis partei edastas enne piirileppe ratifitseerimise hääletust Riigikogu saadikutele. Pöördumine tervikuna asub veebilehel www.hot.ee/teadmiseks.

Eesti Iseseisvuspartei nõuab:

1. Piirilepingu ratifitseerimisest loobumist.

Seda vähemalt niikaua, kuni on loodud isesesisev ja konkurentsivõimeline rahvuslik majandus, milleta pole riigi julgeolek ja eesti rahvuse allesjäämine isegi teoreeti­liselt võimalik. Aga samuti lahendatud Setumaa probleem, saavutatud Tartu rahu mõlemapoolne uus tunnustamine ning loodud tingimused uueks taasiseseis­vu­miseks.

2. Uut referendumit Euroopa Liidu liikmelisuse küsimuses.

Seda sellepärast, et olukord on põhimõtteliselt muutunud. Euroopa Liiduga liitumise eel oli võimude ainsaks kandvaks argumendiks see, et E Liidu liikmelisus kaitseb meid Venemaa eest. Täna on aga selge, et olukord on just vastupidine - E Liit oma survega nullib igasugused meie võimalused kaitsta end Venemaa vastu. Seetõttu on selge ka see, et hävingule vastu seista on võimalik vaid iseseisva tugeva rahvusliku majandusega riigina, mis tagab enda julgeoleku oma võimsa geopoliitilise potentsiaali ärakasutamise kaudu, vabatahtlikult täites meie kohustuslikku geopoliitilist missiooni kontinentide ja geopoliitliste ruumide vaheruumina.

Eesti Iseseisvuspartei moraalne hinnang:

1. Riigikogu on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et Venemaaga hirmutades sunniti eesti rahvas Euroopa Liitu olukorras, kus oli hästi teada, et E Liit ja Venemaa ühinevad igal juhul, lahtine oli vaid selle vorm. Nüüd ongi selgumas, et Eesti on sisenemas Venemaaga ühisruumi "omal vabal tahtel". On sündimas see, mida rah­vas kõige enam kartis. Selline lõksumeelitamine on riigikogu teadlik poliitika. Rati­fitseerimine oleks uskumatu salakavalus ja reetlikkus oma kodumaa ja rahva vastu ning avaks EV Põhiseaduse § 54 sisalduvad õigused kõikidele eesti kodanikele.

2. Silmas pidades seda, et Venemaa on juba kahel korral ebaõnnestunud Eesti assimileerimises, siis on endastmõistetav, et uude avanevasse võimalusse territooriumi ülevõtmiseks ja rahvuse assimileerimiseks suhtutakse seekord erilise kättemaksu­tahtega.

3. Eesti Iseseisvuspartei võta enda kanda süüd ajaloo ees, seepärast pidasime vajalikuks käesolevat informeerimist, hoiatamist ja lahendi pakkumist, et ükski riigikogu liige ei saaks ku­nagi öelda, et ei mõistnud olukorda, või et keegi ei informeerinud ega hoiatanud õigeaegselt. Samuti peame oma kohuseks juhul, kui riigikogu piirilepingu ratifit­seerib, teavitada maailma riigikogu demokraatiavaenulikust tegevusest, samuti anda käesolev pöördumine arhiveerimisele, sealjuures Eesti Kaitsepolitseiameti arhiivis.

Eesti Iseseisvuspartei vanematekogu, 15. juuni 2005.


Märkus: Pöördumise tekstis mainitud põhiseaduse § 54 ütleb järgmist: "Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu."


SI põhitoimkond
06 Juuli 2005
  Kommentaarid