Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kuriteoennetuse Nõukogus käsitleti alaealiste kuritegevuse ja kinnipeetavate vähendamise võimalusi
Täna toimunud Kuriteoennetuse Nõukogu istungil jõudsid nõukogu liikmed üksmeelele selles, et on vajalik rakendada kompleksseid meetmeid vähendamaks noorte kuritegevust ning uimastite kasutamise levikut noorte seas.

Politseipeadirektor Robert Antropov tõi välja, et näiteks kolmandiku kõigist avastatud röövimistest panevad toime alaealised, kuid ilmselt on see number tegelikkuses veelgi suurem. Politseipeadirektor nentis, et organiseeritud kuritegevusega võitlemine on uimastipakkumise vähendamisel väga oluline, ent uimastinõudluse vähendamine sõltub enam üldistest sotsiaalmajanduslikest teguritest, mille mõjutamiseks peavad koostööd tegema mitmed Eesti riigiasutused.

"Noorte kuritegevuse kasv on kindlasti äärmiselt murettekitav - peame ühiselt püüdma leida võimalusi uimastite tarbimise ning kuritegevuse vähendamiseks noorte seas. Asi ei saa käia nii, et pisivarguse toime pannud noor satub erikooli või veelgi hullem, noortevanglasse. Riigiasutused peavad koostöös leidma võimalikult palju viise, et aidata kuriteo toime pannud noorukil oma teo tagajärgedest aru saada ja vähendada riski järgmise kuriteo toimepanekuks. Selleks sobivad vangistusest oluliselt paremini mitmed alternatiivsed karistusmeetodid, näiteks üldkasulik töö. Oluline on ka see, et kuriteo toime pannud nooruk ohvrile kahju hüvitaks," kommenteeris justiitsminister Rein Lang.

Uimastite kasutamise levikuga võitlemiseks on sotsiaalministeeriumis ettevalmistamisel strateegia, millest sotsiaalminister Jaak Aab nõukogu sügisesel istungil ettekande teeb.

Justiitsministeeriumi kriminaalhooldustalituse juhataja Rait Kuuse kõneles nõukogu liikmetele sellest, kuidas kriminaalhoolduse võimalusi kasutades vähendada kinnipeetavate arvu. "Hetkel vabaneb vanglatest ennetähtaegselt umbes 25% kinnipeetavatest ning nende suhtes kohaldatakse kriminaalhooldust; ülejäänud 3/4 vabanevad tähtaegselt ja mingit kontrolli või süsteemset järelhooldust nende jaoks hetkel pole. Kahjuks satub suur hulk neist taas trellide taha," nentis Rait Kuuse. "Kriminaalhoolduse sooritab aga edukalt, see tähendab seaduskuulekana püsides, üle 75%. Suurendades enneaegselt vabastatavate ning kriminaalhoolduse alla saadetavate hulka, ongi meil võimalik 4-5 aasta pärast näha, et kinnipeetavate hulk Eesti vanglates on vähenenud."

Kristi Künnapas
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
21 Juuni 2005
  Kommentaarid