Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Noorsoopolitsei tuletab lastele meelde
Noorsoopolitsei peamine ülesanne on tegeleda ennetustööga. Preventsiooniürituste läbiviimine on hädavajalik ning sellest ei saa kunagi küllalt. Ida Politseiprefektuuri Jõhvi politseiosakonna korrakaitseosakond, nende hulgas ka noorsootalitus, viib käesoleva aasta suve jooksul läbi preventsiooniüritust "Ära unusta!" mille eesmärgiks on tutvustada ja meelde tuletada laste turvalisuse põhireegleid puhkelaagrites.

Ida Politseiprefektuuri Jõhvi politseiosakonna noorsoopolitseinikud viivad käesoleva aasta suvel läbi aktsiooni "Ära unusta!" laagrites puhkavatele lastele. Külastatud on Ida-Virumaal Jõhvi politseiosakonna teeninduspiirkonnas tegutsevaid laste- ja noortelaagreid. Politseinikud räägivad lastele alkoholi- ja tubaka tarvitamise ohtlikkusest ning sellest, kuidas on politseil lubatud karistada alaealisi, kes suitsetavad ning joovad alkohoolseid jooke.

Erilist rõhku pannakse aga vägivalda käsitlevale teemale ning ka sellele, et oma vara eest vastutab eelkõige iga inimene ise.

"Suvel kui lapsed koolis ei käi on vägivalla teema samuti aktuaalne. Kuna koolivägivald on viimasel ajal üsna palju peavalu tekitanud, siis ei saa välistada, et vägivalla kasutamist ei tule ette lastelaagrites," sõnas Ida Politseiprefektuuri Jõhvi politseiosakonna korrakaitsetalituse juhtivkonstaabel Svetlana Safronova.

Koolides käivad noorsoopolitseinikud pidevalt lastele rääkimas sellest, mis on seaduse silmis kuritegu ning kuidas seda vältida. Suvi on aga hea võimalus käia lastega rääkimas koolivälises õhkkonnas. Laste- ja noortelaagrid on preventsiooniüritusteks suurepärane koht. Lastele peetud loengud on alati interaktiivsed - lastel on võimalus küsida ning kõigile küsimusele saavad nad ka vastused.

"Paljude laste jaoks on siiani üllatus, et juustest sakutamist ja ka lihtsalt lükkamist võib vaadelda kui vägivalla kasutamist," märkis juhtivkomtstaabel.

Viimase aktsiooni "Ära unusta!" viisid politseiametnikud läbi Peipsi järve ääres asuvas Remniku lastelaagris, kus samaaegselt lastelaagris puhkajatega töötas ja puhkas ka Ida-Virumaa Uimastipreventsiooni SA poolt noortele korraldatud suve töölaager.

"Suve jooksul on laagrites umbes 4-5 vahetust ning püüame jõuda igasse vahetusse, et kõik lapsed, kes koolivaheajal laagris puhkavad, kuuleksid meie loengut," lisas Svetlana Safronova.

Politsei / VNL-Online
16 Juuli 2005
  Kommentaarid