Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kommentaar: Mais jätkus ekspordi kiire kasv
Kui alates 2004. aasta 1. maist ei olnud ekspordi (väljaveo) ja impordi (sisseveo) kasvud enam päris adekvaatsed, sest peale Eesti ühinemist Euroopa Liiduga muutus kaubavahetuse arvestussüsteem, siis selle aasta maist alates on väliskaubanduse andmed jälle võrreldavad eelmise aasta sama perioodiga.

Positiivseks võib pidada ekspordi kiire kasvu jätkumist. Ekspordi aastane kasv ulatus mais 29%ni, samal ajal import kasvas 24%. Aprilliga võrreldes suurenes eksport 5 ja import vähenes 1%. Kaubavahetuse puudujääk kahanes 2,3 miljardi kroonini (aprillis 2,8 mld kr).

Ekspordi kiiret kasvu toetas enam mineraalsete kütuste, transpordivahendite, keemiatoodete ning masinate ja seadmete väljaveo suurenemine. Kui kütuste ja autode puhul on tegemist nende edasimüügiga Eesti firmade vahendusel, siis keemiatoodete ning masinate ja seadmete väljaveos on suurim osa Eestis toodetud kaupadel. Suur nõudlus side- ja elektroonikasektori toodete järele välisturgudel hoiab jätkuvalt kõrgel ekspordi kasvunumbreid. Halvem olukord on tekstiili- ja rõivatööstuse ekspordi osas, kuna tuleb vastu seista Aasia riikide järjest tihenevale konkurentsisurvele. Siiski oli aprillis Eestis valmistatud rõivaste eksport jälle väikese kasvuga, tekstiilitoodete väljavedu jätkas langustrendil. Ka puidu ja puittoodete eksport aastaga ei suurenenud, seda mõjutas eelkõige suurima osatähtsusega saematerjalide väljaveo kahanemine.

Impordi tugeva kasvu taga olid samuti mineraalsed kütused, mille sissevedu suurenes aastaga ligi 2,5 korda. Keskmisest kiiremini kasvas ka masinate ja seadmete, puidu ning keemiatoodete sissevedu, millest suure osa moodustasid vahetarbimiskaubad ehk tooraine ja materjalid tööstusele.

Järgnevatel kuudel peaksid jätkuma positiivsed arengud väliskaubanduses, mida kinnitavad ka Eesti Konjunktuuriinstituudi ekspertide hinnangud. Eriti positiivsed ootused on ekspordi kiire kasvu jätkumise osas. Nende ettevõtete arv, kes näitasid eksporttellimuste suurenemist juunis, oli tunduvalt kõrgem, kui eelmisel kuul.


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kommentaar
26 Juuli 2005
  Kommentaarid