Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Ida-Virumaa ootab head perearsti
Illuka valla teeninduspiirkonna perearsti ametikoha täitmiseks kuulutas Ida-Viru maavalitsus välja vastavasisulise konkursi. Perearstiks oodatakse perearsti kvalifikatsiooniga inimeste, kellel on hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

Sobivalt kandidaadilt nõutakse ka perearsti tööprogrammi, arvuti kasutamise, interneti ja statistiliste tervishoiuprogrammide kasutamise oskust. Haigekassaga on uuel perearstil võimalik leping sõlmida juba 1.septembril 2005.a.

“Illuka vald asub looduslikult kaunis kohas ja on üks jõukamaid valdu Eestis. Tänu sellele on perearstil võimalik saada valla poolt ka oma elamispind,” ütles Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Merike Peri.

Peri sõnul on Illuka valla plussiks see, et seal asub Kuremäe nunnaklooster ning korrastatud ja kaunis Illuka mõis, kus täna asub koolimaja.

Taotlused tuleb esitad Ida-Viru maavanemale kinnises ümbrikus märgusõnaga “Perearsti konkurss” 19.08.2005 kell 12.00, aadressil Keskväljaku 1, Jõhvi linn.

Ümbrikusse tuleb lisada: avaldus, milles märgitakse ära taotleja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, sidevahendite numbrid; CV; koopia tööraamatust; kõrgharidust tõendava dokumendi koopia; perearsti diplomi koopia; passi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab vajalikuks.

Lisainfot konkursi kohta on võimaik saada Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast telefonil 33 21 233.

Perearstikandidaat peaks arvestama ka sellega, et vestlus komisjoni liikmetega toimub 23.08.2005 algusega 14.00 Ida-Viru Maavalitsuses, kabinetis 213 (II korrus). Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt viie päeva jooksul peale vestluse toimumist.

Infot võimalike vallavalitsuse poolsete soodustuste kohta perearsti praksise toetamiseks tuleb küsida Illuka Vallavalitsuse telefonil 33 92 116.


Anti Ronk
07 August 2005
  Kommentaarid