Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Ametnikud saavad koolitust võrdõiguslikkuse küsimustes
15. augustist 23. septembrini toimuvad koolitused 300 riigiametnikule, andmaks neile teadmisi soolisest võrdõiguslikkusest ja selle rakendamise võimalustest oma töös.

Koolitused toimuvad EL projekti „Eesti avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamiseks“ raames. Suunatud on nad spetsialistidele, kes on seotud strateegiliste otsuste ettevalmistamise ja vastuvõtmisega, arengukavade koostamisega, teenuste väljatöötamise ning pakkumisega.

Vastavalt läbiviidud uuringule on kolmandik ametnikest huvitatud küll soolise võrdõiguslikkuse teemavaldkonnast, kuid ei oska seda otseselt seostada oma konkreetsete tööülesannetega.

Seoses Euroopa Liidu liikmesriigiks olemisega ja uute õigusnormide rakendamise kohustusega on soolise ebavõrdsuse vähendamise ja võrdõiguslikkuse edendamisega seotud teadmised vajalikud riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuste asutuste ametnikele. Naiste ja meeste kui kahe kõige suurema sotsiaalse grupi erinevate huvide ja vajadustega arvestamine on oluline ka ressursside taotlemiseks EL Struktuurifondidest.

Koolituse läbinud ametnikud mõistavad soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks vajalikke õigusnorme, soolise ebavõrdsuse põhjuseid, teavad soolise võrdõiguslikkuse poliitika kaasaegseid suundumusi, rakendatavaid strateegiaid ja oskavad läbi viia analüüsi sugupoolte aspektist, et vältida kaudset soolist diskrimineerimist.

VNL-Online
09 August 2005
  Kommentaarid