Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Sotsiaalminister tutvus Lääne-Virumaa hoolekandeasutuste ja haiglatega
Eile, 23.augustil, toimus sotsiaalminister Jaak Aabi visiit Lääne-Virumaale. Visiidi käigus tutvus minister Lääne-Viru Maavalitsuse hallatavate asutuste Imastu koolkodu, Udriku ja Aavere hooldekodu, Inju lastekodu ning Tapa ja Rakvere haiglaga.

Tapa haigla juht Aivar Kuusik soovis sotsiaalministrilt, et jagataks ümber kiirabi teeniduspiirkonnad maakonnas, kuna Tapa kiirabibrigaad on ülekoormatud, seevastu Väike-Maarja kiirabi aga alakoormatud. Minister andis lootust kiirabi seisu paranemiseks lähiajal. Lääne-Virumaal on neli kiirabi teeninduspiirkonda: Rakvere, Kunda, Tapa ja Väike-Maarja.

Rakvere Haigla peaarst Sirje Kiisküla edastas ministrile, et kui kohapeal on olemas pädevus, siis ei peaks seda teenust Tallinnas ja Tartus osutama. "Arstiabi kaugenemine ajaliselt ja rahaliselt muutub maainimesele väga kalliks. Kui meie arstidel on lubatud teha vaid lihtsamaid operatsioone, siis on neid raske motiveerida ning nad võivad minna mujale tööle, kus nad saavad oma oskusi paremini rakendada. Ka ei tule meile nii noori arste juurde," nentis ta.

Samuti peab Rakvere haigla oluliseks, et tulevased arstid saaksid ka üldhaiglates viia läbi oma residentuuri.

Ministrit rõõmustas, et meie hoolekandeasutuste juhid olid vaatamata selle valdkonna vähesele rahastamisele optimistlikud.

"Inimene on meie hoolekandeasutustes kõige suurem ressurss," ütles sotsiaalminister Jaak Aab. "Olen käinud üheksas maakonnas. Kõikjal teevad hoolekandetöötajad oma tööd kurtmata ja patriotismitundest. Kuid kui kaua veel?" Minister teavitas hoolekandeasutuste juhte, et 2006.aastast tõusevad tegevusjuhendajate palgad 4000 kroonini.

Teravaimaks probleemiks peab Udriku hooldekodu direktor Helve Meos vana küttesüsteemi väljavahetamist, et mitte talvel külma jääda. Aavere hooldekodus vajab remonti peamaja. 2006.aasta eelarvesse on Aavere hooldekodule planeeritud 1,6 miljonit krooni remondiraha.

Inju lastekodus keskenduti lastekodu tulevikule. Inju lastekodu munitsipaliseerimiseks on soovi avaldanud Vinni vald. Sel teemal tulevad osapooled uuesti kokku septembri alguses, et arutada edasist protsessi kulgu.

Sotsiaalminister tutvus ka Rakveres Lille tänav 8 asuva hoonega, kus praegu tegutsevad Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, Rakvere Lastekodu, MTÜ Kirilill.

"Praegu on see hoone riigiomanduses ning Lääne-Viru Maavalitsuse hallata, kuid maavalitsusel pole raha maja remontimiseks. On hea, kui ka see maja munitsipaliseeritakse," ütles Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm. Rakvere linn on olnud nõus munitsipaliseerima seda hoonet teatud tingimustel. Ka Lille tn 8 maja tuleviku küsimuses tulevad Sotsiaalministeeriumi, Lääne-Viru Maavalitsuse ja Rakvere Linnavalitsuse esindajad kokku järgmisel kuul.

Hilje Pakkanen
24 August 2005
  Kommentaarid