Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Arvamus: Kaks hagi teineteisega vastuolus
Henn Põlluaas saatis täna meediale oma 30. juuni hagi Vene-Eesti piirilepingu ratifitseerimise vastu, millega palub objektiivsuse huvides tutvuda, kuna Riigikohus on otsustanud arutada seda 6. septembril kinniste uste taga.

"Samuti valgustab see minu käsitlust põhiseaduse §122-st, mida Iseseisvuspartei nimetab oma taotluses Riigikohtule millegipärast ründavalt lausa "eesti rahvast kahjustavaks", selle asemel, et esitada lihtsalt enda teistsugune seisukoht," märgib Henn Põlluaas.

Mõni päev tagasi esitas omapoolse hagi kohtule ka Eesti Iseseisvuspartei (EIP), mille sisuosa 340 sõnast tervelt 190 tegeleb Põlluaasa argumentatsiooni kummutamisega. (Põlluaasa hagi maht ületab 2000 sõna.)

"EIP ei saa nõustuda sellega, et hr Põlluaas ei ole esitanud kõige olulisemat ja põhiseaduse § 122 analüüsimisel on asunud piiratud seisukohtadele, mis tema taotluse läbivaatamisel Riigikohtus võib viia ebaõige ja eesti rahvale kahjuliku lahendini," kirjutab Iseseisvuspartei Riigikohtule.

"EIP ei nõustu hr Põlluaasa väitega, et Eesti mere- ja õhupiir määratakse kooskõlas ja vastavuses Tartu rahulepinguga paika pandud maismaapiiriga. On mõeldamatu, kuidas saab Tartu rahuleping määrata Eesti-Läti mere- ja õhupiire. Ka ei ole Tartu rahuleping tõlgendatav selliselt, et Tartu rahuleping on primaarne ja teised rahvusvahelised lepingud sekundaarse loomuga. EV põhiseaduse § 122 puhul on tegemist loeteluga ja et Tartu rahuleping oli ajaliselt esimene, mis määras maismaapiiri lõplikult, siis on see loetelus märgitud esimesena, kuid see ei tee seda veel primaarseks. Kuna Eesti-Läti piirilepinguid oli mitu, siis ei hakatud neid ükshaaval põhiseaduses üles lugema, sest selleks puudus vajadus, kuid see ei tee neid veel sekundaarseteks ega teisejärgulisteks," märgib Iseseisvuspartei oma hagis Riigikohtule.

Omavaheliste erimeelsuste taoline eksponeerimine killustab rahvuslikult mõtlevaid ringkondi ning üksteise halvustamisega ei jõua me eesmärgile, kommenteerib Henn Põlluaas omalt poolt Iseseisvuspartei hagi. "See on vesi Moskva ja meie idameelsete veskile ja kergendab neil ka edaspidi Eestit otseselt kahjustavate otsuste vastuvõtmist."

"Nende süüdistamine, kes vähestena selle takistamiseks midagi konkreetset ette on võtnud, tundub pehmelt öeldes kummaline. V. Leito süüdistused oleks pidanud olema adresseritud hoopiski piirilepingu ja selle valdavalt endistest kommunistidest koosnevate sõlmijate vastu," leiab Põlluaas.

Henn Põlluaas on eriti üllatunud seetõttu, et "olles eelnevalt oma taotluse koostamiseks tutvunud minu taotlusega, kirjutas Iseseisvuspartei esimees V. Leito 7. augustil 2005 mulle: " ...oleme lihtsalt täiesti ebakompetentsed kohtuskäimiste kohapealt. Teie teksti kompetentsi tase tekitab minus alaväärsustunde ja arusaamatuse, miks me varem abi ei küsinud.""

Iseseisvuspartei pressiteate järgi, mis saabus Sõltumatule Infokeskusele 24. augustil, on partei hagi koostanud "Eesti Iseseisvuspartei analüüsigrupp".

Põlluaas tunneb heameelt, et teistes punktides Iseseisvuspartei teda siiski toetab.

Mõlema hagiga saab tutvuda SI portaali rubriigis Dokumendid.


Allikas: Henn Põlluaas ja Eesti Iseseisvuspartei
Kontakt: si@kongress.ee
SI portaal: http://si.kongress.ee
27 August 2005
  Kommentaarid