Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valimistel osalemiseks saab rahvastikuregistri kannet muuta 16. septembrini
16. oktoobril kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletada soovijail on aega 16. septembrini, et vajadusel täpsustada rahvastikuregistris oma elukoha andmeid.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele on 16. oktoobril toimuvatel valimistel hääletamisõigus Eesti kodanikel ja Euroopa Liidu kodanikel, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht asub vastavas vallas või linnas. Eestis alalise elamisloa alusel elavatele Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele kehtib hääletamiseks lisatingimus, et nad on valimispäevaks vastavas vallas või linnas seaduslikult elanud vähemalt viimased viis aastat.

Valijate nimekirja koostamisel arvestatakse rahvastikuregistris olevaid elukoha aadressiandmeid seisuga 30. päeva enne valimispäeva, seega 16. septembri seisu. Oma elukoha aadressiandmete õigsust rahvastikuregistris on võimalik ise kontrollida veebilehe www.riik.ee kaudu X-tee päringuteportaali sisenedes. Aadressiandmete muutmiseks rahvastikuregistris tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) vastutava ametniku poole. Aadressiandmete muutmiseks vajaliku elukohateate blanketi saab välja trükkida klikkides siseministeeriumi koduleheküljel http://www.sisemin.gov.ee/ rubriigis "Kasulik teada" jaotisele "Elukoha registreerimine" ning valides sealt teema "Kontrolli oma elukohaandmete õigsust rahvastikuregistris".

Elukohaandmeid ei ole vajalik kontrollida inimesel, kes teab, et tema andmed rahvastikuregistris on õiged: näiteks on ta oma viimase elukohamuutuse kohalikus omavalitsuses registreerinud või sai hääletajakaardi Euroopa Liiduga liitumise rahvahääletuse raames ega pole peale seda elukohta vahetanud.

Siseministeerium korraldab hääleõiguslikele isikutele valijakaartide saatmise valija rahvastikuregistri järgse elukoha aadressile hiljemalt 26. septembriks. Valijakaarti ei saadeta valijale, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna, Tallinnas linnaosa täpsusega.

Valimispäeval, 16. oktoobril, hääletab valija selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja ta on rahvastikuregistris olevate elukoha aadressiandmete alusel kantud. Valijal on 3.-7. oktoobrini võimalik eelhääletada maakonna valimiskomisjoni poolt määratud maakonnakeskustes asuvates valimisjaoskondades, mille aadressid avaldatakse ajakirjanduses ja Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel. 10.-12. oktoobrini saab eelhääletada nii valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja valija on kantud, kui ka iga valla- või linnavalitsuse poolt selleks määratud valimisjaoskondades või elektrooniliselt veebilehel www.valimised.ee.


Jaana Aduson
10 September 2005
  Kommentaarid