Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigiasutustes käib töö valmiduse tagamiseks praeguse Lehtse valla maakondliku kuuluvuse muutumisel
Täna, 13.septembril Lääne-Viru Maavalitsuses toimunud nõupidamisel arutati koos maakonnas ja regioonis asuvate riigiasutuste juhtidega maakondliku kuuluvuse muutumise järel tekkivate riigiülesannete edasise korraldamisega seotud küsimusi.

"Mulle teeb heameelt, et paljud riigiasutused on juba asunud tegutsema selle nimel, et pärast valimistulemuste väljakuulutamist maakonna piiride muutumisel avalike teenuste osutamine inimestele häireteta kulgeks," ütles Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm. "Meil on mitmeid asutusi, kes võiksid juba hommepäev asuda inimesi vastu võtma, aga ka neid, kus elanike teenindamine selle küsimusega seoses erinevatel põhjustel kauem aega võtab."

Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse juhataja Jüri Gustavsoni sõnul maakondliku muutusega seotud olevaid probleeme nende töös olla ei tohiks: "1.jaanuarist võtame täielikult üle meie tööga seotud praeguse Lehtse valla asjaajamise Järvamaa veterinaarteenistuselt," teavitas Jüri Gustavson.

Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa osakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on neil kohtumine plaanitud selles küsimuses 15.septembrile. "Paberkandjal väljaantud loal peab aadress olema muudetud 1.novembriks. Elektroonsete taotlustega pole juba praegu probleeme," ütles Muusikus.

Mitmetel riigiasutustel on olnud eri aegadel ka maakonnakeskusest väljapool teeninduspunktid. Praegu on küsimus teeninduspunkti avamisest Tapal päevakorral seoses tööhõiveametiga, kuna tööhõiveameti keskus Rakveres jääb Lehtse valla inimestele kaugemale kui 40 km.

"Ühelt poolt on seal inimesi piisavalt vähe meie teeniduspunkti avamiseks, teisalt aga on selles piirkonnas küllalt kõrge tööpuudus," ütles Lääne-Viru tööhõiveameti direktor Inna Erik.

Riigiasutuste juhid pidasid väga oluliseks teenuste kättesaadavuse juures rahuldava ühistranspordi olemasolu Lehtse ja Rakvere vahel.

Ka Virumaa Pensioniamet on kaalunud teeninduspunkti avamist Tapale, kuid peamiseks takistavaks asjaoluks ka neile on väike elanike arv.

"Palju sõltub transpordist. Kui see Rakvere ja Lehtse vahel toimib, siis probleeme pole," ütles Virumaa pensioniameti direktor Niina Mihhejeva.

"Oleme Siseministeeriumi teavitanud rahvastikuregistris aadresside muutmise vajadusest seoses maakondliku kuuluvuse muutumisega. Ministeerium korraldab maakondliku kuuluvuse muutumisest tulenevate riigiülesannete edasise korraldamisega seotud küsimuste alase infopäeva oktoobri alguses," ütles maasekretär Tarmo Mikkal.

"Tegeleme edasi küsimustega, mis jäid täna vastuseta. Tööturuameti peadirektori kohusetäitja Tiina Ormissoniga oleme plaaninud kokku saada 23.septembril. Kohtuda on vaja ka Eesti Posti, äriregistri, kinnistusameti ja teiste asutuste juhtidega," ütles maavanem Urmas Tamm. "Ühtlasi palun elanikel maavanemat teavitada, kui asjaajamine maakondliku kuuluvuse muutmise taha mingil põhjusel takerduma jääb, et saaks koheselt asuda probleemi lahendama."

Hilje Pakkanen
13 September 2005
  Kommentaarid