Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lastekaitse seadus valmib koostöös partneritega
2005. aasta alguses alustas sotsiaalministeerium uue lastekaitse seaduse koostamist. Seadust aitavad luua lastekaitse valdkonna esindajad, kes saavad oma arvamusi ja ettepanekuid esitada kaasamiskava raames.

Partneritega alustati koostööd eelmisel aastal lastekaitse kontseptsiooni koostamisel, mil viidi läbi viis seminari üle Eesti ning koguti spetsialistide arvamusi.

Seaduse ettevalmistamisel küsib sotsiaalministeerium ettepanekuid lapsi ja noori ning lapsevanemaid ühendavatelt organisatsioonidelt, lastekaitse ja laste õigusi kaitsvatelt organisatsioonidelt, lastega tegelevatelt vabaühendustelt, lastehoolekande asutustelt, lastekaitsetöötajatelt, ministeeriumitelt, õppeasutustelt, politseilt, arstidelt, jne

Sel suvel toimus järjekordne suveseminar, kas lastekaitsetöötajad said arutleda planeeritava seaduse muudatuste üle, sügisel on plaanis korraldada veel rida seminare. Samuti uuendati lastekaitse portaali www.sm.ee/lastekaitse, kus eelmisel aastal oli võimalik arvamust avaldada lastekaitse kontseptsioonis väljapakutu teemal, nüüd aga lastekaitse seaduse aluseks oleva toormaterjali teemal.

Uue lastekaitse seaduse eesmärk on luua terviklik süsteem laste õiguste kaitseks, kehtiv lastekaitse seadus ei ole lastega tegelevatele spetsialistidele piisavalt tõhusaks töövahendiks.

Valmiv lastekaitse seadus soovib tuua abi osutamise lapsele ja perele võimalikult lähedale. Kohalik omavalitsus teab oma inimesi kõige paremini ning saab aidata just sellega, mida üks või teine pere vajab. Seetõttu on uue lastekaitse seaduse võtmeküsimuseks kohaliku omavalitsuse toetamine töös lastega.

Laste aitamiseks loodud teenuseid hakatakse kasutama vastavalt individuaalsetele vajadustele. Lapse perest eraldamine saab toimuda alles siis, kui kõik eelnevad, peret toetavad meetmed ei ole aidanud. Olulist tähelepanu pööratakse ka partnerlusele laste, lapsevanemate ja spetsialistide vahel.

Lastekaitse seaduses tuleb selgelt ja üheselt protseduurid kirjeldada. Näiteks, millistel tingimustel käib lapse perest eraldamine, kuidas liigub teave abivajava lapse kohta omavalitsusse ja millise aja jooksul peab lastekaitsetöötaja teatele reageerima.

Kui lastekaitsetöötaja tööga on kokkupuuteid siiski vaid suhteliselt vähestel peredel, siis sellega, kuidas tagada järelevalve laste üle, anda eakohast informatsiooni või neid karistada, puudutab kõiki lastega peresid. Seetõttu ongi oluline seaduse koostamisse kaasata ekspertidena lastega töös kokku puutuvate spetsialistide kõrval ka lapsi ja lapsevanemaid endid.


Katrin Pärgmäe
22 September 2005
  Kommentaarid