Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Res Publica: Valitsuskoalitsioon ei toeta hariduslike erivajadustega õpilaste võrdset
Keskerakonna ja Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul hääletati täna
Riigikogu menetlusest välja eelnõu põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks, mis tagab erivajadustega õpilaste individuaalsete vajadusetega senisest suurema arvestamise.

Eelnõu puudutas hariduslike erivajadustega õpilasi, kelle eriline andekus, kooli õppekeelest erinev emakeel, õpi- või käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õppetööst eemalviibimine toob kaasa vajaduse teha muudatusi õpikeskkonnas, õppemeetodites või õpetaja poolt koostatud töökavas.

Pakutud seadusemuudatused lähtuvad eelkõige õpilase arengu huvidest, võimaldades senisest oluliselt enam arvestada nende individuaalsuse ja erivajadustega.

"Kümme aastat on Eestis projektipõhiselt püütud edendada kaasaegset arusaama hariduslikest erivajadustest ja püütud seda ka piiratud ulatuses rkaendada. Nüüd, kui Res Publica tuli välja lahendusega, mis alustaks liikumist tervikliku süsteemi loomisele, lükatakse eelnõu üpris otsitud argumente kasutades tagasi, ise midagi asemele pakkumata," ütles Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna.

"Niisugune käik on seda üllatavam, et kultuurikomisjonis sai eelnõu üsna üksmeelse toetuse," lisas Aarna.

Rahvusvaheline, eriti Põhjamaade kogemus näitab, et nende põhimõtete järjekindel rakendamine suurendab ühiskonna sidusust ja ühiskonnaliikmete sotsiaalset mobiilsust ning on oluliselt mõjutanud nii ühiskonnaliikmete elukvaliteeti kui riikide rahvusvahelist konkurentsivõimet.


Riina Vändre
27 September 2005
  Kommentaarid