Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Muutub mootorsõiduki juhi tervisekontrolli kord
Homme, 29. septembril arutatakse valitsuse istungil mootorsõidukijuhi tervise, tervisekontrolli ja -tõendi nõuete muutmist. Muutuvad tervisekontrolli läbimine ning kaardi ja tervisetõend vorm, samaks jäävad tervisekontrolli tegemise üldpõhimõtted, läbiviijad ja tervisenõuded.

Perearst hakkab tegema tervisekontrolli ka C- ja CE- kategooria ning nende alamkategooriate juhtidele, mistõttu ei pea inimene tervisekontrolli tegemiseks enam minema liiklusmeditsiini komisjoni. Lisaks sellele, et inimesel on lihtsam pääseda perearsti juurde kontrolli, vähenevad eriarstiabis ravijärjekorrad ning koormus.

B- kategooria taksode ja alarmsõidukite juhtidele ning mootorsõidukijuhtide õpetajatele teeb tervisekontrolli komisjon. Arvestades nende juhtide suuremat vastutust ja riski liikluses, on nende nõuded samasugused nagu on seni kehtinud C-, CE-, D-, DE- kategooria, T-kategooria traktorite ja liikurmasinate juhtidele ning trammijuhtidele.

Tervisekontrolli kaardil ja tervisetõendil ei nõuta enam foto olemasolu.

Kui juht on „Liiklusseaduse“ alusel kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt kuna ta tervis ei vasta nõuetele, kontrollib tema tervist komisjon. Sel juhul peab inimene esitama tervisekontrolli tegijale sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsuse, millest saab arst lisainfot, millise tervisehäire tõttu ta kõrvaldati.

Tervisekontrollis peavad iga viie aasta järel käima üle 50-aastased B- kategooria taksode, A- ja B-kategooriate alarmsõidukite, C-, CE-, D-, DE- kategooriate, T-kategooria traktorite ja liikurmasinate juhid, trammijuhid ning mootorsõidukijuhtide õpetajad. Vanematel inimestel esineb noorematest inimestest oluliselt rohkem tervisehäireid ja seetõttu on vajalik keskmisest sagedasem tervisekontroll. Arvestama peab ka nende kategooriate juhtide suuremat vastutust ja riski liikluses. Teiste juhtide puhul jääb endiselt kehtima nõue, mille kohaselt üle 65-aastasel tuleb läbida tervisekontroll iga viie aasta järel.

Kui perearst leiab tavapärase arstliku läbivaatuse käigus juhil haiguse, mis mootorsõiduki juhtimist ei luba või piirab, siis suunab ta inimese samuti tervisekontrolli.

Arsti jaoks muutub vormiline pool, tervisekontrolli kaardil on välja toodud erinevad juhi terviseseisundi tõttu rakendatavad piirangud ja erinõuded (koodidega). Arst teeb nüüd vastava piirangu (näiteks prillid või kontaktläätsed) juures olevasse kastikesse märke ja kannab koodiga piirangud tervisetõendile. Piiranguid arvestatakse juhiloa väljastamisel.

Tervisetõendile tuleb märkida tõendi kehtivuse aeg. Enne määruse jõustumist väljastatud tervisetõend kehtib sellel märgitud kuupäevani või kuupäeva puudumisel juhiloa kehtivusaja lõpuni.

Tervisekontrolli kaardi ja tervisetõendi osas on mõningaid vormilisi muudatusi, kuid need on esitatud sellises vormis, et neid on võimalik otse arvutist välja printida ja ära täita, ega eelda määruse rakendajate poolt eelnevalt spetsiaalsete blankettide tellimist.


Katrin Pärgmäe
28 September 2005
  Kommentaarid