Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kaardistatakse Ida-Virumaa tööstusaladele ühishuvid
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus rahuldas 26.septembril sihtasutus Kohtla-Järve Tööstusala arendusprojekti „Ida-Virumaa arengupotentsiaali ärakasutamine tööstusalade arendamise ja nende ühishuvide määratlemise kaudu”.

“See ei ole võit mitte ainult Kohtla-Järve Tööstusalale, vaid kogu Ida-Virumaale. See on Kohtla-Järve ja kogu maakonna ajaloos esimene katse tööstuse ühishuvide väljaselgitamiseks,” ütles SA Kohtla-Järve Tööstusala juhataja Jüri Moor.

Nimetatud projekti raames teostatakse tasuvusanalüüsid Järve, Ahtme ja Püssi tööstusaladele; Kohtla-Järve ümbersõidutee maa-ala keskkonnamõjude hindamine ning Ida-Viru tööstusalade ühishuvide ja –tegevuste kaardistamine, koostööleppe ettevalmistamine ja sõlmimine.

Projekti kogumaht on 515 000 krooni, millest 410 000 (79,6%) on EASi toetus.

Sellele projektile järgnevad peagi detailplaneeringute koostamine, vanade tööstusobjektide lammutamine ja korrastamine ning umbes 3,3 km pikkuse Kohtla-Järve Tööstusala ja Tallinn-Narva maantee ühendustee ehitamine.

Moori sõnul aitab projekt kaasa Ida-Virumaa Arengustrateegias toodud eesmärkide realiseerumisele soodsa elukeskkonnaga piirkonna kujundamisel, kus on aktiivne ja mitmekesine majanduselu koos konkurentsivõimelise suurtööstusega. See tõstab maakonna ettevõtlusaktiivsuse Eesti keskmisest kõrgemale.

Kohtla-Järve Tööstusala juhataja kinnitusel on tööstusalad koos hästi arenenud ja kõiki vajadusi rahuldava infrastruktuuriga maakonna ettevõtluse pikaajalise edu võtmeteks ja tugisammasteks.

“Mul on hea meel, kui Kohtla-Järve Tööstusala annab oma panuse Ida-Virumaa kujunemisele konkurentsivõimelise majanduse ja kõrge tööhõivega kiiresti arenevaks piirkonnaks Eestis,” lisas Moor.


Anti Ronk

29 September 2005
  Kommentaarid