Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riik liidab avaliku sektori infosüsteemid ühtseks tervikuks
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi initsiatiivil on valminud "Riigi IT koosvõime raamistik" ja sellest tulenevad dokumendid, mis kirjeldavad, kuidas liita avaliku sektori infosüsteemid ühtseks elanikkonda ja organisatsioone teenindavaks loogiliseks tervikuks.

Riigi infosüsteemide osakonnas (RISO) koostatud dokumendid annavad ülevaate sellest, kuidas avaliku sektori infosüsteemid koos erasektori infosüsteemidega toetavad riigi ümberkorraldamist infoühiskonna tingimustes ning need on kättesaadavad internetiaadressil http://www.riso.ee/infopoliitika/koosvoime/.

Riigi IT koosvõime raamistik on e-riigi raames kehtestatud standardite ja juhendite kogum, mis tagab riigiasutuste, eraettevõtete ja kodanike teenindamise nii Eesti riigi kui ka üleeuroopalises kontekstis. Samas on see raamistik ja sellest lähtuvad dokumendid kohustuslikud riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste infosüsteemide omavahelisel suhtlemisel, kuigi neid ei saa vaadelda õigusaktidena.

Kõnealune raamistik eeldab riigi kodanikukesksust ja infosüsteemide teenusepõhisust. Kuigi riigi infosüsteemidega püütakse saavutada erasektorile omast ratsionaalsust, pole vastavate teenuste müük eesmärk omaette. Pigem on taotlus teenuste otstarbekas hulk, mille korral oleks infosüsteemide abil lähitulevikus võimalik sooritada mitmeid toiminguid korraga ühest kohast, et teenuse tarbija ei peaks otsima taga erinevaid ametnikke ja veebilehti.

Riigi IT koostöövõime raamistiku eesmärk on muuta Eesti avaliku sektori toimimine efektiivsemaks, parandades Eesti ja Euroopa Liidu elanikele ning ärisektorile pakutavaid teenuseid. Selle raamistiku rakendamise eesmärk on muuhulgas aidata kaasa sellele, et kõik isikud saaksid oma asjaajamised avaliku sektoriga ilma selle hierarhilist struktuuri ja rollide jaotust tundmata.

Antud raamistikus on välja toodud riigi infosüsteemi komponendid, üleriigiliste süsteemide lühiiseloomustus ja organisatsioonilise koosvõime aspektid. Raamistik koosneb kolmest dokumendist: "Riigi IT koosvõime raamistik", "Riigi IT arhitektuur" ja "Semantilise koosvõime strateegia".


Allan Kasesalu
03 Oktoober 2005
  Kommentaarid